Resultaten enquête flexwoningen Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam wil weten wat de voorkeuren, behoeften en ervaringen van de buurtbewoners zijn.

Welke voorkeuren hebben de buurtbewoners ten aanzien van het gebouw van de flexwoningen? Staan ze achter de keuze van de gemeente om flexwoningen te bouwen? In hoeverre willen ze activiteiten ondernemen met de toekomstige bewoners ervan? In welke mate voelen de buurtbewoners zich (on)veilig in hun buurt en in het verkeer? En verwachten ze zich onveiliger te gaan voelen door de komst van de flexwoningen? De gemeente heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd hiernaar onderzoek uit te voeren. In deze rapportage staan de uitkomsten.

Download rapportage met resultaten