Informatiepunt Het Brughuis

Bij het Brughuis kunt u terecht met vragen over de Wmo en vragen op het gebied van gezondheid, wonen, vervoer, schulden, formulieren, inkomen en kinderopvang.

U kunt terecht bij Het Brughuis in Alblasserdam.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening, chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking.