Trouwen en registratie partnerschap

U kunt alleen op afspraak naar de Gemeentewinkel komen.  

Trouwt u in Alblasserdam of wilt u zich in Alblasserdam als partners registreren? Geef dit dan maximaal 1 jaar tot uiterlijk 2 weken van tevoren aan ons door. U geeft alle gegevens van uzelf, uw partner en uw getuigen door. Wij helpen u graag om er een onvergetelijke dag van te maken. Als u in een andere gemeente wilt trouwen of partnerschap wilt registreren, regelt u dat in die gemeente.

Voorwaarden voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

U voldoet beiden aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent geboren in Nederland
 • u woont vanaf 18-jarige leeftijd in Nederland
 • u bent burger van de Europese Unie.
 • bent u geboren in het buitenland en/of getrouwd geweest in het buitenland? Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Vraagt u dan via het contactformulier of wij u bellen. Meer informatie over de documenten die u nodig heeft vindt u op de website Rijksoverheid of  u leest de informatie verderop deze pagina
 • staat u onder curatele? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw curator of rechtbank
Kosten en betalen

Afhankelijk van dag en locatie betaalt u kosten. De kosten kunt u vinden in het Kostenoverzicht trouwen of registratie partnerschap, waaronder gratis en/of zonder toespraak trouwen. De tijdstippen om gratis te trouwen zijn enkele maanden bezet.

Voor de pin-betaling maakt u een Afspraak betalen huwelijk / registratie partnerschap. U kunt dan alleen betalen en geen andere zaken regelen. 

Getuigen
 • bij uw huwelijk of registratie van uw partnerschap moeten minimaal 2 en mogen maximaal 4 getuigen aanwezig zijn
 • getuigen zijn minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam
Naam na trouwen

Als u trouwt of partnerschap registreert verandert uw eigen achternaam niet. U kunt wel kiezen met welke naam wij u aanschrijven of aanspreken. Hiervoor vult u bij de melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap een formulier in. Lees meer hierover op de pagina Gebruik achternaam

Trouwlocaties

Officiële trouwlocaties:

 • De Rederij, Cortgene 2, 2951 CS in Alblasserdam
 • Historische Vereniging, Cortgene 3, 2951 EA in Alblasserdam

In de trouwzaal (raadszaal) van de Rederij is plaats voor maximaal 50 personen. Dit is inclusief (bruids)paar en getuigen.

Voor kosteloos trouwen of de registratie van het partnerschap geldt een wachttijd. Houd u er rekening mee dat de wachttijd kan oplopen tot ongeveer 6 maanden.

U mag in Alblasserdam naast de officiële locaties ook trouwen op een locatie naar keuze. U vraagt de trouwlocatie uiterlijk 3 maanden van tevoren aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier verzoek keuze locatie (pdf, 83 kB). Voor trouwen op locatie naar keuze betaalt u extra kosten. Meer hierover leest u in het Kostenoverzicht trouwen.

Trouwambtenaar

Als u een voorkeur heeft voor een trouwambtenaar, mag u die bij de melding voorgenomen huwelijk opgeven. Wij houden zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur.

U kunt kiezen uit de volgende trouwambtenaren:

De trouwambtenaar neemt minimaal 1 week voor de huwelijksvoltrekking contact op met het paar.

Als u een trouwambtenaar uit een andere gemeente wilt, benoemen wij deze voor 1 dag. U vult hiervoor het formulier Verzoek aanwijzen babs (pdf 76 kB) in en stuur de gevraagde stukken mee: 

 • het benoemingsbesluit;
 • het beëdigingsbesluit van de rechtbank;
 • een geldig identiteitsbewijs van deze ambtenaar.

Het formulier en de gevraagde stukken stuurt u naar:

Gemeente Alblasserdam
Afdeling Dienstverlening
Postbus 2
2950 AA  Alblasserdam

De ambtenaar voor 1 dag krijgt voor haar/zijn taak geen geen vergoeding.

Informatie benodigde documenten 

Informatie over documenten bij melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Via onderstaande vragen ziet u welke documenten u nodig heeft.

 • geldig identiteitsbewijs: u heeft beiden een geldig identiteitsbewijs nodig
 • bent u in het buitenland geboren? Informeer bij de gemeente wat u nodig heeft. Het kan dat u een geboorteakte met een apostille of legalisatie nodig heeft
 • woont u in het buitenland? Informeer bij de gemeente wat u nodig heeft bijvoorbeeld over een bewijs van uw burgerlijke staat
 • heeft u op huwbare leeftijd in het buitenland gewoond? Informeer bij de gemeente wat u nodig heeft bijvoorbeeld over een bewijs van uw burgerlijke staat
 • is uw vorige huwelijk in het buitenland ontbonden? Informeer bij de gemeente wat u moet overleggen aan buitenlandse documenten. En of deze een legalisatie of apostille nodig hebben
 • wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan het zijn dat u een verklaring (bewijs) van huwelijksbevoegdheid nodig heeft
Informatie over de ceremonie
Registratie partnerschap omzetten naar huwelijk
 • U mag uw registratie partnerschap in elke gemeente in Nederland laten omzetten in een huwelijk
 • U kiest een trouwzaal of andere locatie
 • Bij de afspraak neemt u mee uw identiteitsbewijs 
 • U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdstip en/of locatie van de gemeente die u kiest
 • Omzetting van partnerschapsregistratie naar huwelijk is altijd zonder getuigen
 • U hoeft ook geen melding voorgenomen huwelijk (ondertrouw) te tekenen

U maakt een afspraak Informatie trouwen en geeft aan dat het om het reserveren van een datum voor omzetting gaat. U kunt gelijk betalen 

of 

u vult het optieformulier in met 2 voorkeur data. Bij het veld 'opmerkingen' meldt u dat het om een omzetting gaat. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.