Trouwen en registratie partnerschap

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De Gemeentewinkel vindt u tijdens de verbouwing in het pand aan Cortgene 9a. Door de beperkte ruimte werken wij alleen op afspraak.

Trouwt u in Alblasserdam? Dan regelt u vooraf een paar dingen met de gemeente. Dit geldt ook als u zich als partners registreert. Graag helpen wij u om er een onvergetelijke dag van te maken.

Kosten

Afhankelijk van dag en locatie betaalt u kosten. In het overzicht leest u meer informatie. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Kostenoverzicht

Voorgenomen huwelijk regelen

U meldt uw voorgenomen huwelijk (voorheen 'ondertrouw') aan bij de gemeente waar u gaat trouwen. Geef alle gegevens van uzelf, uw partner en uw getuigen door. Dat kan maximaal 1 jaar tot minimaal 2 weken voor de trouwdatum. U moet beiden wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent geboren in Nederland
 • u woont vanaf 18-jarige leeftijd in Nederland
 • u bent burger van de Europese Unie
 • bent u geboren in het buitenland of getrouwd geweest? Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Vraagt u dan via het  contactformulier  of wij u bellen
 • staat u onder curatele? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw curator of rechtbank

U vult eerst het formulier voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap  in en stuurt het per post op naar de gemeente.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden of heeft u liever persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor uw bezoek aan de balie in de Gemeentewinkel.

Maak een afspraak

Online trouwdatum en locatie aanvragen

Weet u al op welke datum en waar u graag trouwt? Doet u hiervoor dan een aanvraag en vul het aanvraagformulier  volledig in. U hoort binnen 5 werkdagen van de Stadswinkel of uw aanvraag akkoord is.

Gratis en/of zonder toespraak trouwen

In het kostenoverzicht  leest u waar en wanneer dit kan. U maakt voor deze mogelijkheid eerst een informatie-afspraak  bij de balie.

Meenemen
 • van u en uw partner: een geldig identiteitsbewijs
 • van uw getuigen: een kopie van hun identiteitsbewijs, geen kopie rijbewijs

Meer informatie over de documenten die u nodig heeft:

Website Rijksoverheid
Informatie documenten voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (pdf, 28 kB)

Trouwen in gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie daarover leest u op Rijksoverheid.nl en in de brochure beperkte gemeenschap van goederen (pdf, 306 kB).

Getuigen

Bij de huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap moeten getuigen aanwezig zijn (minimaal 2, maximaal 4). Deze getuigen moeten minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam zijn. Bij uw huwelijk of registratie partnerschap in een bijzonder huis (gevangenis of ziekenhuis) zijn altijd 6 getuigen aanwezig.

Op het formulier voor de melding van voorgenomen huwelijk vult u de gegevens van uw getuigen in. De getuigen hoeven niet bij de melding van het voorgenomen huwelijk aanwezig te zijn.

Naam na trouwen

Als u trouwt verandert uw achternaam niet. U kunt wel kiezen met welke naam u aangeschreven of aangesproken wilt worden. Hiervoor vult u bij de melding voorgenomen huwelijk een formulier in. Lees meer over de wijziging van het naamgebruik:

Gebruik achternaam

In een andere gemeente trouwen

Als u in een andere gemeente dan de woongemeente wilt trouwen, regelt u dat in de gemeente waarin u gaat trouwen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.

Wonen in het buitenland, trouwen in Nederland

Woont u beiden buiten Nederland? Dan bent u verplicht uw voornemen in Den Haag kenbaar te maken. Dat kan alleen als minstens 1 van u de Nederlandse nationaliteit heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Trouwlocatie

U mag in Alblasserdam naast de officiële locaties ook trouwen op een locatie naar keuze. U vraagt de trouwlocatie uiterlijk 3 maanden van tevoren aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier. Voor trouwen op locatie naar keuze betaalt u extra kosten. Meer informatie leest u in het kostenoverzicht  bovenaan deze pagina.

Formulier verzoek keuze locatie

Officiële trouwlocaties
 • De Damsteen, Cortgene 8, 2951 CS in Alblasserdam
 • Historische Vereniging, Cortgene 3, 2951 EA in Alblasserdam. Voor kosteloos trouwen of de registratie van het partnerschap geldt een wachttijd. Houd u er rekening mee dat de wachttijd kan oplopen tot ongeveer 6 maanden.
Trouwambtenaar

In Alblasserdam sluiten 'buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand' de huwelijken. Als u een voorkeur heeft voor een ambtenaar, mag u die bij de melding voorgenomen huwelijk opgeven. Natuurlijk houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur. De trouwambtenaar neemt ruim voor de huwelijksdatum contact met u op om de huwelijksvoltrekking door te nemen.

U kunt kiezen uit de volgende ambtenaren:

 • mevr. I. (Inge) Nieuwenhuis
 • dhr. L. (Leen) Elmers
 • mevr. A. (Anouschka) van der Keur

Als u een trouwambtenaar uit een andere gemeente wilt, benoemen wij deze voor 1 dag. De ambtenaar voor 1 dag krijgt geen vergoeding. U schrijft hiervoor een brief met de naam van de ambtenaar en de plaats waar deze werkt. Met uw brief stuurt u kopieën mee van:

 • het benoemingsbesluit;
 • het beëdigingsbesluit van de rechtbank;
 • een geldig identiteitsbewijs van deze ambtenaar.

Stuur uw brief op naar de gemeente. Binnen 3 maanden krijgt u bericht van ons.

Gemeente Alblasserdam
Afdeling Dienstverlening
Postbus 2
2950 AA  Alblasserdam

Van geregistreerd partnerschap naar huwelijk

U mag uw geregistreerd partnerschap in elke gemeente in Nederland laten omzetten naar een huwelijk. In Alblasserdam doet u dit aan de balie van de gemeente of op een trouwlocatie. U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdstip en/of locatie.  

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan via het webformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen