Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Oost-Kinderdijk nabij 9, Bockhorn

Nabij de Oost-Kinderdijk 9 bereiden we voor de realisatie van 5 appartementen een bestemmingsplan voor.

Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan

Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Onderstaand de stukken. In de bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren.


-    Verbeelding
-    Toelichting
-    Regels
-    Bijlagen
-    Bekendmaking voorontwerp bestemmingsplan
 

Voor de bouw van de appartementen is op 20-9-2020 een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) gesloten tussen de gemeente Alblasserdam en Van Horssen projectontwikkeling bv. In het document hieronder leest u meer over de inhoud van deze overeenkomst.

- Kennisgeving anterieure overeenkomst