Oost-Kinderdijk nabij 9, Bockhorn

Nabij de Oost-Kinderdijk 9 bereiden we voor de realisatie van 5 appartementen een bestemmingsplan voor.

Het college heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Onderstaand de stukken. In de bekendmaking ontwerp bestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren.

Bijlagen OK nabij 9

  1. Bijlage 1
  2. Bijlage 2
  3. Bijlage 3
  4. Bijlage 4
  5. Bijlage 5
  6. Bijlage 6
  7. Bijlage 7
  8. Bijlage 8
  9. Bijlage 9
  10. Bijlage 10

Ontwerp besluit hogere grenswaarden Oost-Kinderdijk nabij 9

Voor de bouw van de appartementen is op 20-9-2020 een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) gesloten tussen de gemeente Alblasserdam en Van Horssen projectontwikkeling bv. In het document hieronder leest u meer over de inhoud van deze overeenkomst.

- Kennisgeving anterieure overeenkomst