Klachten over de gemeente

Bent u niet tevreden over het gedrag, handelen of nalaten van een medewerker van de gemeente Alblasserdam?

Het beste bespreekt u uw klacht direct met degene met wie u in gesprek bent of met de leidinggevende van deze persoon. Als het mogelijk is lost de gemeente uw klacht direct op.
Bent u niet tevreden over de behandeling? Dan dient u uw klacht officieel in.

Afhandeling

Na het indienen krijgt u na maximaal 6 weken bericht van ons.

Direct regelen

U kunt de klacht online of schriftelijk indienen.

Online

Een klacht indienen

Schriftelijk
U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. U schrijft een brief en stuurt deze naar:
Gemeente Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam
In de brief vermeldt u uw naam en adres. Ook beschrijft u het gedrag waarover u een klacht heeft en de datum wanneer dit is gebeurd.

Wat gebeurt er verder met mijn klacht?

U krijgt een ontvangstbevestiging zodra wij uw klacht hebben ontvangen. Meestal volgt een uitnodiging voor een gesprek, ook wel hoorzitting genoemd. In dat gesprek kunnen u en de persoon tegen wie u de klacht heeft ingediend, de situatie toelichten. Daarna ontvangt u van ons een eindreactie en een verslag van de hoorzitting.

Niet tevreden

Als u het oordeel van de gemeente niet goed vindt, kunt u een brief sturen naar de Nationale Ombudsman. Dit doet u binnen 1 jaar na ontvangst van de reactie van de gemeente.
U stuurt uw klacht naar:
Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
•  Website Nationale ombudsman

Een klacht is géén bezwaarschrift

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld een bouwvergunning zijn. Of een kapvergunning of een ander besluit waar u als belanghebbende bezwaren tegen heeft.

Klachten over andere organisaties

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Klachten dient u in bij:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Klachten stuurt u per e-mail: mail@vrzhz.nl
of schriftelijk naar:
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
T.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Sociale Dienst Drechtsteden

Klachten dient u in bij:
Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3311 GR Dordrecht

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
•  Website Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
•  Website Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid LINK

Heeft u vragen?

Bel dan de klachtencoördinator via telefoonnummer 14 078