Begraven en cremeren

De algemene begraafplaats Oude Torenhof kunt u dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang bezoeken. De begraafplaats biedt plaats aan graven, urnnissen en urngraven. In Alblasserdam is geen crematorium. Op deze pagina leest u meer over de regels en kosten rondom begraven en cremeren.

Adres begraafplaats

Het adres van de algemene begraafplaats is Kerkstraat 207, 2951 GJ Alblasserdam.

Uitgifte graf of urnplaats

De begrafenisondernemer doet de aanvraag voor een graf of urnplaats. U kunt dit ook zelf doen. U neemt hierover contact op met de Begraafplaatsadministratie via tel 14078.

De volgende graven worden uitgegeven:

graven van de gemeente (algemene graven);

  • algemene kindergraven;
  • algemene nissen voor urnen;
  • eigen graven (particuliere graven);
  • particuliere en algemene urnengraven;
  • particuliere en algemene moslimgraven.

Wilt u weten wat het verschil is tussen een algemeen en een particulier graf?

Asbestemming

Op begraafplaats Oude Torenhof zijn nissen en graven voor urnen. U kunt as ook laten verstrooien. Voor het plaatsen van een urn of het verstrooien van as maakt u een afspraak met de beheerder via telefoonnummer 14078 of via het contactformulier.

Grafkelder

De begraafplaats heeft ruimte voor grafkelders. Het plaatsen van een nieuwe grafkelder kunt u aanvragen bij de Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14078 of via het contactformulier. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons. Een nieuwe grafkelder bestelt u zelf. De kosten zijn voor uw rekening.

Ruimte in een graf
  • In een particulier graf is ruimte voor 2 of 3 stoffelijke overschotten.
  • U kunt ook vragen om een graf voor 1 stoffelijk overschot, maar de kosten zijn gelijk aan een graf voor 2 stoffelijke overschotten.

Ruimte maken in een graf kan door te schudden. Schudden betekent dat eerder begraven stoffelijke resten dieper in het graf worden herbegraven. Informeer bij de beheerder naar de mogelijkheden. U kunt de beheerder bereiken via telefoonnummer 14078 of via het contactformulier.

  • In een algemeen keldergraf is ruimte voor 4 stoffelijke overschotten.
Kosten van begrafenis of asbestemming

Wat een begrafenis of een asbestemming kost, leest u in de verordening op heffing en invordering van begrafenisrechten onder Wetgeving in de rechterkolom. U kunt ook bellen met de Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14078. De geldende verordeningen van de gemeente Alblasserdam zijn altijd bindend.

Rekening van begrafenis

Binnen 1 tot 4 weken na de begrafenis ontvangt u een brief met informatie over het graf. Hierbij zit een formulier om aan te geven hoe u wilt omgaan met het onderhoud. U kunt kiezen voor afkopen van de onderhoudskosten tot het einde van de looptijd van het graf. U kunt ook kiezen voor het jaarlijks betalen van het onderhoud via de aanslag gemeentelijke heffingen. Als het ingevulde formulier bij ons binnen is, sturen wij u een verzamelnota van de begrafenis en alle bijkomende kosten.

Regels op de begraafplaats
  • Het is niet toegestaan zonder toestemming of opdracht van de familie een uitvaart te fotograferen, filmen of op een andere manier vastleggen
  • Het is niet toegestaan bloemen of andere waren te koop aan te bieden of hiervoor reclame te maken.

Meer informatie over de regels leest u op het bord bij de ingang van de begraafplaats. De beheerder kan mensen die zich niet aan de regels houden van de begraafplaats verwijderen.

Meer informatie vindt u in de beheersverordening gemeentelijke begraafplaats in een blokje elders op deze pagina.

Verordening begrafenisrechten