Duurzaamheid

We willen een toekomstbestendig dorp zijn, een dorp dat ook voor de volgende generaties gezond, leefbaar en aantrekkelijk is. In Nederland willen we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken. We gaan koken, douchen en ons huis verwarmen zonder aardgas. We noemen dat de energietransitie. Daarnaast spelen we in op het veranderende klimaat. We krijgen steeds vaker te maken met hitte, aanhoudende droogte en hevige buien. Duurzaamheid is ook dat elke Alblasserdammer zoveel mogelijk afval scheidt om het te kunnen hergebruiken. U kunt hieronder meer lezen over deze onderwerpen.

 • Energietransitie: op weg naar duurzame energie

  U heeft het vast gehoord of gelezen. In Nederland willen we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken. Dit is energie van schone energiebronnen zoals zon, wind en restwarmte van de industrie. Aardgas, benzine en diesel gaan uit ons dagelijks leven verdwijnen.

 • Klimaatadaptatie: tegen wateroverlast en hittestress

  Alblasserdam ligt in een laag deel van het land. We wonen, werken en leven binnen de dijken in een ‘badkuip’. Doordat het klimaat verandert is de kans op een overstroming door hevige regen groter. Ook krijgen we vaker te maken met hitte en langdurige droogte.

 • Circulaire economie en afvalvrij

  Elke Alblasserdammer gooit per jaar heel wat afval weg. Een groot deel wordt verbrand. Het is veel duurzamer om het afval te scheiden zodat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.

 • Zelf een idee?

  Heeft u een duurzaam idee of plan en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan horen wij dat graag.

 • Energietoeslag

  Heeft u een inkomen dat minder is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM)? Dan kunt u een eenmalige energietoeslag aanvragen. De Sociale Dienst Drechtsteden voert deze regeling uit voor de inwoners van Alblasserdam. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2022.