Duurzaamheid voor inwoners

We willen een dorp dat ook voor de volgende generaties gezond, leefbaar en aantrekkelijk is. We stimuleren duurzame energie, spelen in op het veranderde klimaat en willen ons afval zoveel mogelijk scheiden. U kunt hieronder meer lezen over deze onderwerpen.

 • Energietransitie

  In Nederland willen we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken.

 • Klimaatadaptatie

  Tegen wateroverlast en hittestress. Alblasserdam ligt in een laag deel van het land. We wonen, werken en leven binnen de dijken in een ‘badkuip’.

 • Circulaire economie en afvalvrij

  Elke Alblasserdammer gooit per jaar heel wat afval weg. Een groot deel wordt verbrand. Het is veel duurzamer om het afval te scheiden zodat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.

 • Luchtkwaliteit

  Samen met provincie, buurgemeenten, bedrijven en inwoners werken wij aan een schonere lucht in Alblasserdam. Het doel is om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie.

 • Duurzaamheidsagenda

  Het gemeentebestuur heeft de duurzaamheidsagenda 2023-2026 vastgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. We gebruiken het als kapstok voor de jaarplannen waarin we concrete acties vastleggen.

 • Geveltuinen

  De gemeente wil de buitenruimte in Alblasserdam graag vergroenen. Daarom leggen we geveltuinen aan in het dorp. Een geveltuin is een smalle strook groen aan de voorkant van een huis zonder voortuin. De stoeptegels worden vervangen door vruchtbare aarde. Daarin kunt u naar eigen smaak planten neerzetten.