Duurzaamheid voor inwoners

We willen een toekomstbestendig dorp zijn, een dorp dat ook voor de volgende generaties gezond, leefbaar en aantrekkelijk is. In Nederland willen we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken. We gaan koken, douchen en ons huis verwarmen zonder aardgas. We noemen dat de energietransitie. Daarnaast spelen we in op het veranderende klimaat. We krijgen steeds vaker te maken met hitte, aanhoudende droogte en hevige buien. Duurzaamheid is ook dat elke Alblasserdammer zoveel mogelijk afval scheidt om het te kunnen hergebruiken. U kunt hieronder meer lezen over deze onderwerpen.

 • Energietransitie: op weg naar duurzame energie

  U heeft het vast gehoord of gelezen. In Nederland willen we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken. Dit is energie van schone energiebronnen zoals zon, wind en restwarmte van de industrie. Aardgas, benzine en diesel gaan uit ons dagelijks leven verdwijnen.

 • Klimaatadaptatie: tegen wateroverlast en hittestress

  Alblasserdam ligt in een laag deel van het land. We wonen, werken en leven binnen de dijken in een ‘badkuip’. Doordat het klimaat verandert is de kans op een overstroming door hevige regen groter. Ook krijgen we vaker te maken met hitte en langdurige droogte.

 • Circulaire economie en afvalvrij

  Elke Alblasserdammer gooit per jaar heel wat afval weg. Een groot deel wordt verbrand. Het is veel duurzamer om het afval te scheiden zodat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.

 • Duurzaamheidsagenda 2023-2026

  Het gemeentebestuur heeft vorige week de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het beleidsstuk geldt voor de periode 2023-2026. We gebruiken het als kapstok voor de jaarplannen waarin we concrete acties vastleggen.

 • Geveltuinen

  De gemeente wil de buitenruimte in Alblasserdam graag vergroenen. Daarom leggen we geveltuinen aan in het dorp. Een geveltuin is een smalle strook groen aan de voorkant van een huis zonder voortuin. De stoeptegels worden vervangen door vruchtbare aarde. Daarin kunt u naar eigen smaak planten neerzetten. 

 • Zelf een idee?

  Heeft u een duurzaam idee of plan en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan horen wij dat graag.