Duurzaamheidsagenda

Het gemeentebestuur heeft de duurzaamheidsagenda 2023-2026 vastgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. We gebruiken het als kapstok voor de jaarplannen waarin we concrete acties vastleggen.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Duurzaamheidsagenda’,