Duurzaamheidsagenda 2023-2026

Het gemeentebestuur heeft vorige week de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het beleidsstuk geldt voor de periode 2023-2026. We gebruiken het als kapstok voor de jaarplannen waarin we concrete acties vastleggen.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Duurzaamheidsagenda 2023-2026’,