Alle nieuwsberichten over PFAS

 • Zwemwater Recreatieplas het Lammetjeswiel ruimschoots binnen PFAS-norm

  12 juni 2024

  Wat betreft het PFAS-gehalte valt het zwemwater van Recreatieplas het Lammetjeswiel ruim binnen de gestelde norm. Het RIVM bepaalt deze norm en publiceert deze advieswaarde voor PFAS in buitenwater. Deze advieswaarde van het PFAS-gehalte in zwemwater gelet op gezondheidsrisico’s mag maximaal 280 nanogram PEQ per liter zijn. In het Lammetjeswiel is de gemeten waarde 74. Dit valt dus ruim binnen de norm.

 • Alle eieren van hobbykippen in onze regio bevatten te veel PFAS

  30 mei 2024

  Afgelopen maanden heeft het RIVM onderzoek gedaan naar PFAS in eieren van hobbykippen in Zuid-Holland Zuid. Uit het onderzoek blijkt dat er teveel PFAS in de eieren zit. Daarom blijft het advies staan om geen eieren van hobbykippen te eten in Zuid-Holland Zuid.

 • Advies geen eieren eten van hobbykip blijft van kracht

  11 april 2024

  Nu de lente is begonnen, begint ook het legseizoen voor kippen. Uit de resultaten van het onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen (van particulieren) bleek in december dat er te veel PFAS in zit. RIVM en GGD Zuid-Holland Zuid gaven daarbij het advies om deze eieren niet te eten. Dit advies geldt nog steeds. We brengen dit advies opnieuw onder de aandacht, omdat de kippen nu weer beginnen met leggen.

 • Teveel PFAS in eieren van hobbykippen

  21 december 2023

  Advies RIVM en GGD ZHZ: eet geen eieren van hobbykippen. Ruim driekwart van de geteste eieren van hobbykippen in de regio Zuid-Holland Zuid en Altena bevatten te hoge gehaltes aan verschillende soorten PFAS bevatten. Dit blijkt uit een eerste analyse van het eieronderzoek, dat in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht wordt uitgevoerd. Zowel het RIVM als de GGD Zuid-Holland Zuid adviseren mensen uit de regio uit voorzorg voorlopig geen eieren meer te eten van hobbykippen en vervolgonderzoek af te wachten. Eieren uit supermarkten en winkels zijn wel veilig. Er is geen directe link te leggen tussen de vervuiling van de eieren en Chemours.

 • Stand van zaken onderzoek eieren

  06 december 2023

  Het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in eieren is in volle gang. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek, omdat ze willen weten of het voor bewoners veilig is eieren te eten uit de omgeving van de chemische fabriek Chemours. We verwachten dat de resultaten in het voorjaar van 2024 bekend zijn.

 • Europees verbod op PFAS stap dichterbij

  22 september 2023

  De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht pleiten al jaren voor een verbod op PFAS. Deze oproep krijgt steun, ook in Alblasserdam. Europa werkt aan een verbod op het maken, verhandelen en gebruiken van PFAS. Dat voorstel ligt nu op tafel.

 • Vervolgonderzoek naar PFAS in eieren van start

  01 september 2023

  Verschillende inwoners houden kippen en eten de eieren die deze kippen leggen. Het is daarom belangrijk om te weten of er PFAS terecht komen in de eieren. En wat dit betekent voor de inwoners die deze eieren eten. Daarom starten de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een uitgebreid onderzoek daarnaar. In dit onderzoek worden dus ook de eieren in de gemeente Alblasserdam onderzocht.

 • RIVM: Zwemmen in het Lammetjeswiel is veilig

  14 juli 2023

  Eerder deelde gemeente Alblasserdam berichten over onderzoek naar PFAS in zwemwater. RIVM heeft het zwemwater van onder andere het Lammetjeswiel in Alblasserdam onderzocht. De provincie geeft, op advies van het RIVM, aan dat zwemmen in het Lammetjeswiel veilig is.

 • Vragen en antwoorden over PFAS en zwemwater

  10 juli 2023

  De uitstoot van PFAS door Chemours (voorheen DuPont) is in de omgeving terecht gekomen. Helaas dus ook in het water in onze regio, zoals sloten en plassen. Het waterschap meet PFAS in deze wateren. Ook in zwemplassen in onze regio. Dat roept de vraag op of je daar wel veilig kunt zwemmen. Om daar antwoord op te kunnen geven, is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek gestart. Dat richt zich op de vraag: hoe veel PFAS krijg je eigenlijk binnen als je in natuurzwemplassen zoals de Merwelanden of het Lammetjeswiel zwemt? En levert dat risico's op voor de gezondheid?

 • Beantwoording raadsvragen PFAS (04-07-2023)

  Lees de antwoorden op de gestelde raadsvragen (04-07-2023).