Straatnaamgeving

De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor een goede adressering van woningen, panden en andere objecten.

Vaststellen, veranderen en intrekken van straatnamen gebeurt door het college van B&W.

Adviescommissie

Sinds 2010 bestaat de Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam. De commissie geeft advies over straatnamen en namen voor gemeentelijke gebouwen en objecten. De commissie bestaat uit een voorzitter, twee ambtenaren van de gemeente en drie inwoners. Van hen is minimaal één persoon lid van de historische vereniging Alblasserdam.

Huisnummers

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stelt huisnummers vast. Door het bouwen of verbouwen van woningen of andere gebouwen kunnen nieuwe huisnummers nodig zijn.

Zelf een idee voor een straatnaam?

Een idee of suggestie voor een naam van een nieuwe straat kunt u schriftelijk indienen via:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

De Adviescommissie straatnaamgeving beoordeelt uw voorstel en onderzoekt of de naam geschikt is om te gebruiken.