Bekendmaking Kloos

Bekendmaking

Straatnaamgeving

Burgemeester en wethouders hebben op 30 augustus 2022 besloten om de naam "Floris Klooswerf" toe te kennen aan de woningen van Plan Kloos.

Het besluit is genomen op grond van artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering Alblasserdam en artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.