Rioolheffing

Woont u in Alblasserdam of heeft u hier een bedrijf, dan betaalt u belasting voor het verwerken van hemel- en grondwater en het onderhoud van het riool. Ook als uw pand niet direct op het riool is aangesloten. Dit heet rioolheffing. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken via Mijn SVHW.

SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

DigiD-logo Aanslag bekijken  Lees meer informatie over DigiD 

Vragen? Bel met SVHW via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.30 uur
  • vrijdag van 09.00 – 12.30 uur
Kosten

Tarieven rioolheffing 2024

  • eigenaren van een woning: € 168,50 per perceel
  • eigenaren van niet-woningen betalen 0,055% van de WOZ-waarde met een maximum van € 2.915,-
Als u verhuist

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand, dan betaalt u rioolheffing voor dat hele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht. De situatie per 1 januari geldt dus voor het hele jaar. U kunt de rioolheffing (deels) verrekenen met de koper. Deze verrekening moet plaatsvinden bij de notaris tijdens de eigendomsoverdracht. Dit regelt u zelf.

Betalen, kwijtschelding, bezwaar
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
  • u kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag