Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u online aan via Mijn SVHW. 

DigiD-logo Aanvragen  Lees meer informatie over DigiD 

Vragen? Bel met SVHW via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73

 • maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.30 uur
 • vrijdag van 09.00 – 12.30 uur
Schriftelijk regelen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Hiervoor print u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf 263 kB). Stuur het naar:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Wat u moet weten
 • vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die u langer dan 3 maanden geleden betaald heeft
 • per aanslag kunt u 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag doen
 • u heeft een aanvraag kwijtschelding ingediend en nog geen reactie ontvangen: u hoeft uw aanslag nog niet te betalen tot u een besluit op uw aanvraag krijgt 
Wanneer recht op kwijtschelding (normbedragen)

Of u recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, hangt af van uw financiële situatie. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen. Zit u iets boven een normbedrag, vraag de kwijtschelding dan wel aan. Want misschien komt u toch in aanmerking.

Normbedrag voor inkomen

​​U woont alleen: 

 • u bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 1.219,64 (met vakantietoeslag €1.283,83)
 • u heeft de AOW-leeftijd: € 1.459,31 (met € 1531,46)

U bent getrouwd of woont samen, uw gezamenlijke inkomsten: 

 • u bent beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.742,34 (met vakantietoeslag € 1.834,04) 
 • u heeft beiden AOW-leeftijd: € 1.983,32 (met vakantietoeslag € 2.086,40)
 • 1 van beiden heeft de AOW-leeftijd, 1 van beiden is tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 1.978,32 (met vakantietoeslag € 2.081,40)
 • u bent een alleenstaande ouder: € 1.219,64 (met vakantietoeslag € 1.283,83)

Normbedrag voor vermogen 

Onder vermogen verstaan we alles wat u bezit behalve uw huis en auto. Vermogen is bijvoorbeeld:

 • geld op uw bankrekening 
 • aandelen
 • een tweede huis
 • spullen

Voor motorvoertuigen geldt een aparte norm. Uw voertuig mag niet meer dan € 3.350,- waard zijn. Is er overwaarde op uw huis, dan kunt u ook geen kwijtschelding krijgen. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde.

 

U woont alleen: 

 • u bent geboren in of na 1935: € 3.441,00
 • geboren voor 1935: € 6.933,00

U bent getrouwd, geregistreerd partner of woont samen:

 • beiden geboren in of na 1935: € 4.572,00
 • 1 van beiden geboren voor 1935, de ander in 1935 of erna: € 8.035,00
 • beiden geboren voor 1935: € 11.385,00
 • u ben alleenstaande ouder: € 4.437,00

U krijgt geen kwijtschelding als u:

 • een waardevolle auto heeft jonger dan 10 jaar en/of van een luxe merk
 • als u meer auto's heeft
 • als er overwaarde op uw huis zit. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde
Na uw aanvraag
 • wij beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding. Daarvoor kijken wij naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele huisgenoten. Met het aanvragen van kwijtschelding gaat u ermee akkoord dat zij dit geautomatiseerd toetsen, voor dit jaar en de komende jaren
 • soms moet u aanvullende informatie opsturen. SVHW neemt contact op als dat nodig is
 • u krijgt uiterlijk binnen 90 dagen nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd een beschikking. Hierin staat wat wij hebben besloten. Het kan zijn dat u dan nog (een deel) van de gemeentelijke belastingen moet betalen
 • krijgt u kwijtschelding toegewezen, dan hoeft u dit het jaar erna niet opnieuw aan te vragen. SVHW toetst automatisch of u nog steeds recht heeft op kwijtschelding