Bezwaar tegen WOZ-waarde of opgelegde belasting

Bent u eigenaar van een woning? Dan staat op de aanslag gemeentelijke belastingen ook de WOZ-beschikking. Dat is de officiële bekendmaking van de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning of pand. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met deze waarde. Dat kan ook als u vindt dat wij ten onrechte een bepaalde belasting hebben opgelegd. Dit regelt u via Mijn SVHW. Daar staat ook uw taxatieverslag met de berekening van de WOZ-waarde.
Bezwaar maken is niet altijd nodig. Vaak kunnen we zonder bezwaarprocedure gegevens aanpassen. U kunt altijd contact opnemen, we helpen u graag.

Direct bezwaar maken 

Of bel met SVHW via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 08 73

 • maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.30 uur
 • vrijdag van 09.00 – 12.30 uur 
Wat u moet weten
 • bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag
 • maakt u bezwaar en betaalt u de aanslag gemeentebelastingen in 1 keer? Dan krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan blijft SVHW de volledige termijnbedragen afschrijven
 • als SVHW uw bezwaar toekent en het belastingbedrag gaat omlaag, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug
 • soms heeft SVHW foto’s of andere bewijsstukken nodig die uw bezwaar onderbouwen. In dat geval bellen of mailen zij u. U kunt de documenten ook alvast meesturen
 • bent u verhuisd? Dan verlagen wij binnen 4 weken automatisch de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor gebruikers. U hoeft dan dus niets te doen. Heeft u na 4 weken nog niets gehoord, neem dan contact op

Heeft u andere vragen over uw aanslag of WOZ-waarde of twijfelt u over bezwaar maken? Neem gerust contact op met SVHW om te bespreken wat u het beste kunt doen.

WOZ-beschikking voor huurders

Voor woningeigenaren is de WOZ-waarde belangrijk omdat deze het bedrag van de onroerendezaakbelasting bepaalt. Als huurder hoeft u deze belasting niet te betalen. SVHW heeft wel de plicht om de WOZ-waarde op uw aanslag te vermelden als u een sociale huurwoning huurt. Omdat de WOZ-waarde een rol kan spelen bij de bepaling van de huurprijs.

U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Verlaagt SVHW daarna de WOZ-waarde? Dan kan uw huur waarschijnlijk ook omlaag. Maar de kans daarop is klein. Zeker als u niet het maximale bedrag aan huur betaalt dat de verhuurder mag vragen. De huur gaat dan niet omlaag als de WOZ-waarde lager uitvalt.

De maximale huur berekent de verhuurder volgens het puntenstelsel. Op de website van de huurcommissie kunt de huurprijscheck doen. U vult verschillende gegevens in en de WOZ-waarde. Zo berekent u wat de maximale huur voor uw woning mag zijn. 

Schriftelijk regelen

Maakt u bezwaar tegen een belasting die aan u is opgelegd, dan stuur dan een brief (bezwaarschrift) naar SVHW. Schrijf daarin:

 • uw naam
 • uw adres
 • aanslagnummer
 • datum van verzending van uw bezwaarschrift
 • belasting waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt (wat er niet klopt)

Stuur uw brief naar:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH  Klaaswaal

Taxatieverslag bekijken

Het taxatieverslag laat zien hoe wij de WOZ-waarde hebben berekend. U kunt het taxatieverslag inzien via Mijn SVHW (DigiD nodig). Of vraag het verslag op door te bellen met 0186 577 222 of 0800 020 08 73.