Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken via Mijn SVHW.

DigiD-logo Aanslag bekijken  Lees meer informatie over DigiD 

Vragen? Bel 0186 577 222 of 0800 02 00 873

  • maandag tot en met donderdag 9.00 - 16.30 uur 
  • vrijdag 09.00 - 12.30 uur
Kosten

U betaalt per huishouden. Het maakt niet uit met hoeveel mensen u woont.

Tarieven 2024

  • € 384,- per éénpersoonshuishouden, per jaar
  • € 448,50 per meerpersoonshuishouden, per jaar
  • extra container neem voor de kosten daarvan contact op met SVHW via het gratis telefoonnummer 0800 020 08 73
  • voor de aanvraag van een extra container neemt u contact op met HVC of via het gratis telefoonnummer 0800 07 00
Wat u moet weten
  • verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Alblasserdam tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
  • bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf. Bedrijven die dat niet doen, betalen reinigingsrecht aan de gemeente
Betalen, kwijtschelding en bezwaar