Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven en winkels betalen reinigingsrecht via HVC of een ander erkende afvalinzamelaar.

Kosten

  • € 289,- per éénpersoonshuishouden, per jaar
  • € 358,- per meerpersoonshuishouden, per jaar

De afvalstoffenheffing betaalt u over het aantal maanden, dat u in Alblasserdam woont. Als u uit Alblasserdam vertrekt en uw verhuizing aan SVHW heeft doorgegeven, krijgt u de teveel betaalde maanden terug.

SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

Personen per huishouden

De afvalstoffenheffing is gesplitst in een heffing voor eenpersoonshuishoudens en een heffing voor meerpersoonshuishoudens. Een eenpersoonshuishouden is een huishouden, dat uit één persoon bestaat. Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat uit minimaal twee personen bestaat, ongeacht de leeftijd. Een huishouden bestaande uit één volwassene met één of meerdere kinderen is dus ook een meerpersoonshuishouden.

Extra container

In sommige situaties kunt u een extra container krijgen. De toewijzing verloopt via HVC. U vraagt dit schriftelijk of per e-mail aan. U beschrijft de situatie en geeft het aantal gezinsleden met geboortedata op.

  • u stuurt de brief naar: HVC, Baanhoekweg 38, 3313 LA Dordrecht
  • e-mail naar: contact met HVC
  • gratis telefoonnummer: 0800 0700

Om te bepalen of hieraan kosten zijn verbonden, neemt u contact op met SVHW via het gratis telefoonnummer 0800 020 08 73.
Meer informatie leest u op de website van HVC.

Betalen afvalstoffenheffing

U kunt de aanslag op 2 manieren betalen:

  • u maakt het bedrag over op IBAN: NL81 BNGH 0285 0843 op naam van SVHW in Klaaswaal. U doet dit via internetbankieren of een overschrijvingsformulier van de bank. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. U moet het totale bedrag van de aanslag uiterlijk op de vervaldag betalen
  • of u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor SVHW een machtiging geeft. U vraagt een machtigingsformulier aan via de website van SVHW of u print het formulier machtiging betalen in termijn (automatische incasso) (pdf, 43 kB) . Het volledig ingevulde formulier stuurt u op naar:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Als u al in 10 termijnen betaalt, doet SVHW dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Vermindering

Verhuist u binnen de gemeente Alblasserdam, dan krijgt u geen vermindering. U betaalt gewoon uw aanslag. Als u in de loop van het jaar gaat verhuizen naar een andere gemeente, dan heeft u recht op vermindering van de afvalstoffenheffing voor de rest van het jaar. U vraagt dit zelf aan. Dit doet u:

U krijgt van de nieuwe gemeente een aanslag voor de rest van het jaar.

Kwijtschelding

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. U kunt hiervoor terecht op de website van het SVHW. Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen, hoeft u dit jaar niets te doen. SVHW controleert automatisch of u dit jaar opnieuw kwijtschelding krijgt.

Bezwaar tegen de afvalstoffenheffing

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen.

Via de website van SVHW dient u online uw bezwaarschrift in.

U mag ook het Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101  kB) printen en volledig ingevuld opsturen naar:
SVHW
Postbus
7059 3286 ZH Klaaswaal

Heeft u vragen?

Met vragen neemt u contact op met SVHW. SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via 0186 577 222 of 0800 020 08 73.