Yeats op het VNG Congres

Jaarlijks komen bestuurders en ambtenaren van gemeenten samen op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) . Dit jaar was als locatie het groene hart gekozen met Gouda, Woerden en Alphen a/d Rijn als gastgemeenten. Op dinsdag 25 juni was er een aantrekkelijk ochtendprogramma in een grote glazen kas met een aantal goede sprekers.

De eerste spreker haalde een regel aan uit een gedicht van Yeats, “in dreams begin responsibility”. Deze regel hield me de hele ochtend bezig. Als je een droom hebt, begint dan inderdaad verantwoordelijkheid of mag je vrijblijvend dromen? 

Een volgend spreker was hoogleraar op de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) en had het onder andere over het gebruik van ChatGPT. Nu heb ik zelf sinds enige tijd ook de app van ChatGPT op mijn mobiel geïnstalleerd en het is best interessant om als inspiratiebron te gebruiken. 

“Hé”, dacht ik terwijl hij verder sprak, “wat zou ChatGPT vinden van de dichtregel van Yeats?” Dit is wat ChatGPT (vertaald) antwoordde:

“In dromen begint verantwoordelijkheid” is een uitdrukking afkomstig van de dichter W.B. Yeats. Het suggereert dat onze aspiraties, ambities en de visies die we hebben voor de toekomst gepaard gaan met een inherente verantwoordelijkheid. Dromen zijn niet alleen passieve wensen, maar roepen op tot actie en verantwoordelijkheid. Dromen betekent een koers voor je leven uitstippelen, en daarmee komt de verplichting om te streven naar het realiseren van die dromen en de gevolgen te dragen van de inspanning of het gebrek daaraan. Dit concept benadrukt het belang van het nemen van verantwoordelijkheid voor je dromen en het werken aan het waarmaken ervan.

Hmmm, dus vrijblijvend dromen is er volgens ChatGPT eigenlijk niet bij. Als je een droom hebt kun je er actie op nemen en hem proberen waar te maken of geen actie nemen en de gevolgen van het niet najagen dragen. Eigenlijk kan ik me daar wel in vinden. Net als bij alle ideeën en voornemens in je leven gaat het, ook bij dromen, er uiteindelijk om wat je ermee doet. Alle goede voornemens betekenen niets als je er geen concrete acties aan verbindt. En of je actie of niet neemt is dus inderdaad een verantwoordelijkheid. 

Voor het middagprogramma had ik een module gemeentefinanciën uitgekozen, waarbij we werden bijgepraat over de laatste stand van zaken over de onderhandelingen tussen het ministerie en de VNG. Het nadenken over de dromen van Yeats werd ruw onderbroken door de harde realiteit van de beschikbare middelen voor gemeenten in 2026/27. De verantwoordelijkheid om onze gemeentefinanciën op orde te houden heeft voor mij als wethouder financiën de eerste prioriteit. Dromen blijven belangrijk, zonder goede ideeën zijn we stuurloos, maar de acties die eruit volgen moeten wel betaalbaar zijn. 

Ramon Pardo
Wethouder

Wethouder Ramon Pardo