Buurtkracht

Alblasserdam is een prachtig dorp. Het krijgt vorm en glans door de inwoners. Dankzij de schaal van het dorp zijn er korte lijnen en kennen veel mensen elkaar. Dat is belangrijk voor een samenleving. Honderden vrijwilligers zijn dagelijks bezig om het samenleven een beetje mooier te maken. Ik noem een paar voorbeelden waar ik zelf mee te maken heb.

Kinderboerderij

Zo zijn er de vrijwilligers van de Kinderboerderij. Al jaren een prachtige voorziening in Alblasserdam waar jong en oud graag komt. Op 15 en 16 maart is weer de landelijke actie NLdoet. De Kinderboerderij doet daaraan mee op 16 maart. Misschien iets voor u om ook aan deel te nemen? U kunt zich nog aanmelden. Een dag(deel) de handen uit de mouwen voor deze mooie voorziening.

Hondenstrandje

Ook sprak ik vorige week met een aantal hondeneigenaren uit Alblasserdam die zich inzetten voor de honden (en hun baasjes). Vorig jaar is er een hondenstrandje aangelegd. Dat is ook omdat inwoners zich ervoor inzetten. Ik vind het mooi dat dit wederkerig is. Deze vrijwilligers spannen zich ook in om eventuele overlast van honden te verminderen, bijvoorbeeld met voorlichting. 

Kracht van vrijwilligers

Boven deze column staat de term ‘buurtkracht’. De voorbeelden die ik noemde zijn er maar twee uit een lange lijst van werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Het is de grote kracht van Alblasserdam dat er in buurten en wijken, in scholen en kerken en sportverenigingen, in speeltuinen en historische verenigingen, in zwembad, kinderboerderij en de groene buitenruimte, vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. 

Dat is de kracht die er is in de samenleving en die we ook hard nodig hebben op velerlei terrein. Want er is ook het nodige dat moeizaam gaat in Alblasserdam. Bijvoorbeeld als er conflicten zijn in een buurt, of als je financieel niet kunt meekomen, omdat je door leeftijd of anderszins beperkt wordt of omdat je gepest wordt. In het leven kunnen veel zaken anders lopen dan gewenst en gehoopt. Daarom hebben een aantal partners, Woonkracht10, SWA en gemeente de handen ineen geslagen om nog beter samen te werken. Als organisaties onderling maar ook samen met allerlei actieve partijen en vrijwilligers in de samenleving. 

Alblasserdam doet

In de komende maanden wordt hierover wel meer duidelijk. Maar voor nu is het goed te weten dat we met elkaar de kracht van de buurt willen benutten om dat wat minder goed loopt te versterken. We hebben elkaar nodig. Dus als u de term Buurtkracht tegenkomt, weet dan dat het gaat over het benutten van het talent van het dorp om het voor iedereen net wat mooier en leefbaarder te maken.

Alblasserdam doet. Samen zijn we Alblasserdam.

Marten Japenga
Wethouder

Wethouder Marten Japenga