Melden van tegenstrijdige regelgeving

Wij werken aan het voorkomen van onnodige regels, tegenstrijdige regels en te strikte richtlijnen.

Ook willen we af van onnodig ingewikkelde procedures, onnodige administratieve lasten en te ingewikkelde formulieren.

Zo doet u een melding

Als u hiermee te maken krijgt, kunt u dit melden via ons contactformulier.

Bent u ondernemer? Dan kunt ook contact zoeken met de bedrijvencontactfunctionarissen.

In de melding omschrijft u kort wat het probleem is, wat u tegengekomen bent in de procedure en of de gemeente de kwestie wel of niet kon oplossen. Zo nodig stuurt u met uw melding foto's van de situatie of andere relevante informatie mee.