Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Waterbergingen helpen om droge voeten te houden

Met het planten van een boom hebben wethouder Peter Verheij (Buitenruimte) en heemraad Arie Bassa van het Waterschap Rivierenland op 19 oktober de aftrap gegeven voor de Week van ons Water in Alblasserdam.
De boom markeert de afronding van het waterbergingsproject langs de Grote Beer (N915), één van de initiatieven van de gemeente om het water in Alblasserdam de baas te blijven.


Opening Week van ons water 2017
Wethouder Peter Verheij en heemraad Arie Bassa (links) markeren met het planten
van een boom de afronding van de aanleg van waterbergingen in Alblasserdam.

Waarom waterbergingen?

Door de flinke uitbreiding van de bedrijventerreinen Vinkenwaard en Hoogendijk, werd in 2011 duidelijk dat het water in dit deel van Alblasserdam onvoldoende opgevangen kon worden waardoor het peilgebied Vinkenpolder niet meer voldeed aan de wateropgave. 
Daarom is in overleg met het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat besloten om zogenaamde waterberging-locaties aan te leggen. Dit is extra open water om overtollig regenwater op te vangen zodat het riool niet overbelast raakt en stijgingen van het waterpeil worden voorkomen.


Voor de aanleg van deze locaties zijn begin 2016 zo'n 200 bomen gekapt. Voor deze gekapte bomen geldt volgens de Wet Natuurbescherming een herplantplicht. In het najaar van 2017 plant de gemeente Alblasserdam ruim 200 bomen en 3200 m² bosplantsoen aan.

Variatie in boomsoorten

De bomen die worden terug geplant zijn zogenaamde landschappelijke bomen. Dit zijn bomen die goed passen in de landelijke omgeving en bestaande structuren van de wegen en watergangen versterken. Daarnaast vangen bomen fijnstof op en leveren zuurstof. Er is gekozen om diversiteit in soorten aan te brengen. Dit zorgt voor een afwisselend beeld en bij eventuele ziektes en plagen wordt voorkomen dat het hele bomenbestand verloren zou gaan.
De soorten die worden aangeplant zijn: eik, linde, iep, esdoorn en populier. Dit zijn allemaal bomen die in de winter hun blad verliezen. Op twee plekken wordt onder de bomen een bosplantsoenstrook van 3200 m² aangeplant. Dit zijn ook goede plekken voor vogels en insecten.

Week van ons Water in Alblasserdam

Dat is ook het thema van de Week van ons Water: Hoe kunnen we samen het water de baas blijven? Met deze speciale actieweek, die duurt tot en met 25 oktober, wil de gemeente het waterbewustzijn verhogen en waterveiligheid en wateroverlast onder de aandacht brengen.


De actieweek is opgezet in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschap Rivierenland en de landelijke organisatie van de Week van Ons Water. Het doel is het waterbewustzijn te vergroten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. In Alblasserdam bereiken we mensen uit de eigen omgeving door leerzame en verrassende activiteiten te organiseren in samenwerking met lokale partijen, zoals de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, de Watersportvereniging d'Alblasserwaerdt, leerwerkbedrijf Smile en kinderdagverblijf Wasko. Zo is er een fotowedstrijd, een knutselactiviteit voor kinderen en zijn er twee waterexcursies.