Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Tijdelijk onderkomen Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verhuist per 1 januari 2018 tijdelijk naar het houten gebouw nabij basisschool het Nokkenwiel aan het Boerenpad. Het CJG, waaronder ook het consultatiebureau en het Wmo-loket vallen, zit nog tot en met 31 december aanstaande in de Alblashof.


Renovatie

De Alblashof wordt vanaf 1 januari gerenoveerd. Vanwege de verbouwing moet het CJG daar weg en daarna is er geen ruimte meer voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in de Alblashof.


Tijdelijk onderkomen

Na een intensieve zoektocht waarbij onder meer goed gekeken is naar de hygiëne- en veiligheidseisen, is de keus gevallen op het houten gebouw bij basisschool het Nokkenwiel. Andere opties waren niet mogelijk. Wethouder Zandvliet: "Het college vindt het  belangrijk dat binnen ons dorp een CJG is en blijft, waar zowel ouders als kinderen terecht kunnen, ook als het om een tijdelijk onderkomen gaat. Juist de aanwezigheid van allemaal professionals onder één dak, maakt dat ouders en kinderen gericht geholpen of doorverwezen kunnen worden."


Kleine verbouwing

Om het gebouw geschikt te maken vindt er vanaf 1 november een kleine verbouwing plaats. Er komt een toegang via de Blokweerweg, zodat bezoekers de schoolkinderen niet zullen storen tijdens de lessen. Het gebouw is alleen tijdens kantooruren open van maandag tot en met vrijdag. De medewerkers is gevraagd niet in de directe omgeving van het gebouw te parkeren, zodat er niet te veel parkeerdruk op de omgeving komt.


Problemen voorkomen

Binnen het Alblasserdamse CJG werken het consultatiebureau, de jeugdartsen, het maatschappelijk werk, het jeugdteam en de cliëntondersteuning samen om kinderen een goede start te geven en kwetsbare gezinnen en mensen met problemen zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen zorgen zij ervoor dat problemen voorkomen worden, dat vroegtijdig ingegrepen wordt en dat mensen als zij dat nodig hebben worden doorverwezen. We zien dat die samenwerking groot effect heeft.


Toekomst

Het CJG zit tijdelijk in het houten gebouw het Nokkenwiel tot het moment dat zij naar de uitbreiding van DOK 11, het nieuw te bouwen gebouw aan de Parallelweg verhuizen. Voor de nieuwbouw worden de komende maanden plannen voorbereid, die nog aan belanghebbenden en omwonenden worden voorgelegd.


Schoolplein

In juni is er door de leerlingenraad ingesproken bij de gemeenteraad over de toekomstige inrichting van het schoolplein. Met de leerlingenraad, school en Wasko zijn we in overleg om de inrichting te optimaliseren voor spel en plezier.