Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

PFOA in groot deel Zuid-Holland Zuid in de bodem

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA in de bodem. Dat bevestigt een grootschalig regionaal bodemonderzoek. Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Ook in de gemeente Alblasserdam gaat het om lage gehalten. Dit betekent dat u in Alblasserdam uw tuin kunt gebruiken zoals normaal. Het is ook veilig om dagelijks groente en fruit uit eigen tuin te eten.

Bodem op verschillende plaatsen onderzocht

De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont te Dordrecht. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. Om de precieze omvang van de verspreiding te bepalen, is de bodem op veel verschillende locaties onderzocht. De meeste resultaten zijn nu bekend, zoals u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kunt lezen.

Situatie in Alblasserdam

In de gemeente Alblasserdam is op de meeste plekken de gemeten hoeveelheid PFOA laag: tussen de 0 en 10 microgram per kilo grond. In een deel van van Alblasserdam is het nog lager: tussen de 0 en 2,5 microgram per kilo grond. Deze lage concentratie noemen we een lokale achtergrondconcentratie. U kunt de grond veilig gebruiken als moestuin, om te tuinieren of om uw kinderen in te laten spelen.

Veilig voor uw gezondheid

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de stof PFOA op de gezondheid van de mens. Zij hebben daarbij risicogrenswaarden afgegeven. Zit een gehalte onder de waarden? Dan is het veilig. Zit het boven de waarden? Dan is het niet meteen onveilig, maar zijn er mogelijk risico's. In Alblasserdam zitten de gemeten concentraties onder de risicogrenswaarden.


Voor de grond gelden verschillende risicogrenswaarden. Dit is afhankelijk van het gebruik. De grens voor het gebruik van de grond als moestuin is het strengst. Deze is door het RIVM in mei 2018 aangescherpt naar 86 microgram per kilo grond. Hierbij is ervan uitgegaan dat mensen hun leven lang uitsluitend groenten uit dezelfde eigen tuin eten. Voor het gebruik van grond voor bijvoorbeeld wonen met een beperkte consumptie uit eigen tuin is de risicogrenswaarde veel hoger, namelijk 900 microgram per kilo grond.

Zorgvuldig omgaan met licht PFOA-houdende grond

In Nederland gaan we zorgvuldig om met verontreinigde grond. Dat geldt dus ook voor PFOA-houdende grond. Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er 'viezere' grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt.


Op basis van het nieuwe bodemonderzoek worden deze regels aangepast. De regels gaan nu in een groter gebied gelden. De gemeenten voeren daarover momenteel overleg. 


Als inwoner van Alblasserdam kunt u in principe kleine hoeveelheden grond direct naar de milieustraat in Hendrik-Ido-Ambacht brengen. Dit zoals u gewend bent. Voert u grotere hoeveelheden af, bijvoorbeeld per container? Dan moet de grond via een transporteur bij een grondbank worden ingeleverd. 

Nieuw onderzoek verwacht

PFOA is een stof waar veel onderzoek naar gedaan wordt, met nieuwe inzichten als gevolg. Binnenkort publiceert de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde. Deze publicatie kan aanleiding geven voor het RIVM om risicogrenzen opnieuw bij te stellen. Daarnaast doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek naar de invloed van de stof in levensmiddelen die uit de Alblasserwaard komen. Producten die worden bemonsterd zijn bijvoorbeeld zuivelmonsters en eieren. Ook wordt (kuil-)gras onderzocht dat aan melkvee wordt gevoerd.

Meer weten

PFOA is een relatief nieuwe stof, waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Er wordt steeds meer over bekend. Informatie over dit laatste bodemonderzoek, inclusief de vragen en antwoorden, vindt u op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Heeft u vragen over uw gezondheid? Bekijk deze vragen en antwoorden of neem dan contact op met uw huisarts of de GGD via 078 - 770 85 00.