Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Nieuwe Alblasserdammers tekenen Participatieverklaring

Zo'n 35 statushouders ondertekenden donderdag 2 maart hun Participatieverklaring in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Alblasserdam. Met het ondertekenen van de verklaring geven de nieuwkomers aan dat ze de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit respecteren. Ook verklaren ze dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving en dat ze erop rekenen daarvoor de ruimte te krijgen van medeburgers.


Statushouders tekenen participatieverklaring

Na het tekenen van de Participatieverklaring poseert een deel van de nieuwe Alblasserdammers trots met burgemeester Jaap Paans op het bordes van het gemeentehuis.

Aantal al bekend met dorp

Na een woord van welkom aan alle aanwezigen sprak burgemeester Paans met een aantal statushouders over de Nederlandse samenleving en wonen in Alblasserdam. Een aantal van hen kent ons dorp al sinds eind 2015, toen zij tijdelijk in de opvang in de Lelsstraat woonden.

Inburgeringscursus

De ondertekening is de afronding van twee workshops die de statushouders hebben gevolgd. In deze workshops spraken ze onderling en met de burgemeester over onder andere Nederlandse kernwaarden, hoe je omgaat met lastige situaties en de Nederlandse grondwet. De meeste statushouders volgen inmiddels een inburgeringscursus. Daarnaast helpen Vluchtelingenwerk en (andere) vrijwilligers hen om mee te doen in de Alblasserdamse samenleving.