Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Hoogwater op komst in Alblasserdam

Woensdag 3 januari 2018 is er hoogwater op komst in Alblasserdam. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor met name bewoners aan de Kade. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Bij cultureel centrum Landvast worden maatregelen getroffen. Bij de waterbus wordt een noodvoorziening aangebracht. Alle andere bewoners in de buitendijkse gebieden ondervinden geen hinder, omdat hun woning veel hoger ligt dan de verwachte waterstanden.

Hoogwater

Op dit moment is sprake van een verhoogde waterstand op de rivier, met naar verwachting een piek van 2.30 m.+ NAP op woensdagmiddag 3 januari 2018 rond 16.50 uur.

Maatregelen

De gemeente stelt zandzakken beschikbaar voor de bewoners van de Kade. Verder is het advies om de waterhoogte zelf goed in de gaten te houden. Dan kan op de volgende manieren:
- via de peilschalen bij de waterbus, bij Landvast en aan een meerpaal achter de huizen van de Kade;
- via Radio Rijnmond (96,1 FM op de kabel of 93,4 FM in de ether) en RTV Rijnmond;
- via de website van de gemeente Alblasserdam: www.alblasserdam.nl;
- via de landelijke website www.crisis.nl;
- via het twitteraccount van de gemeente Alblasserdam @gemalblasserdam;
- via https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/rijn-maasmonding.


De gemeente neemt zelf de volgende maatregelen:
- Het informeren van bestuurders parkeerplaats Landvast;
- Het plaatsen van schutplanken en zandzakken bij voorzieningen Landvast;
- Het monteren van de noodvoorziening ponton Waterbus;
- Het leveren van zandzakken bij woningen aan de Kade.