Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Bloemen voor 'oudste' leden erfgoedcommissie

Wethouder Dorien Zandvliet verraste twee leden van de erfgoedcommissie vorige week met een bos bloemen. Dit gebeurde tijdens de honderdste vergadering sinds de oprichting van de commissie in 2002.

Commissieleden A. Klompenhouwer en G. van Es hebben vanaf het eerste uur zitting in het gemeentelijke adviesorgaan en daarvoor werden zij door de wethouder in het zonnetje gezet. Ook de Historische Vereniging was aanwezig om het jubileum mee te vieren.


Bloemen voor erfgoedcommissie

Wethouder Zandvliet geflankeerd door de twee commissieleden va het eerste uur, A. Klompenhouwer (links) en G. van Es.

Advies aan B&W

De erfgoedcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over cultuurhistorische zaken in het beschermde dorpsgezicht en daarbuiten. Bent u eigenaar van een pand of stuk grond dat van cultuurhistorisch belang is voor het dorp en heeft u daar plannen mee? Neemt u dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de commissie zodat zij samen met u naar het meest optimale resultaat kunnen toewerken. Dit is een grote meerwaarde voor uw bezit en het cultureel erfgoed van de gemeente Alblasserdam.

De samenstelling van de erfgoedcommissie

Momenteel bestaat de erfgoedcommissie uit de heren A. Klompenhouwer namens de historische Vereniging, voorzitter, H. Lakerveld, G. van Es, mevrouw Chr. Weijs en de welstandsgedelegeerde mevrouw I. Douwes.
De vergadering van de gemeentelijke Erfgoedcommissie vindt plaats in het gemeentehuis van Alblasserdam. Deze vergadering is openbaar.
U kunt de agenda per e‐mail opvragen bij de secretaris van de commissie mevrouw C. Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan de dag vóór de vergadering, 12.00 uur bij de secretaris via het mailadres hierboven.