Blik op ons college

Dit is een van de columns van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij schrijven beurtelings een column over een actueel thema die tweewekelijks verschijnt op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.