Veelgebruikte blokjes rechterkolom

  • Zelf een idee?

    U kunt zelf ook bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp. Heeft u een duurzaam idee of plan en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan horen wij dat graag.

  • Meldpunt openbare ruimte

    Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte meldt u aan de Wijklijn. Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

  • Blik op ons college

    Dit is een van de columns van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij schrijven beurtelings een column over een actueel thema die tweewekelijks verschijnt op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

  • Informatie Oekraïne op een rij