Zie ook

Voor meer informatie kijkt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U kunt ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078-7708585.