Ondernemersfonds

Sinds 1 januari 2016 kent de gemeente Alblasserdam een Ondernemersfonds voor en door ondernemers.

De deelnemers zetten het fonds gezamenlijk in voor het veiliger en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen, winkelgebieden en het dorp als geheel. Dit komt ten goede aan de economische aantrekkingskracht van Alblasserdam. Het fonds heeft vier jaar op proef gedraaid (2016-2019). Uit een uitgebreide evaluatie bleek dat het fonds heeft bijgedragen aan het ondernemersklimaat doordat gezamenlijke initiatieven en nieuwe samenwerking is ontstaan. De gemeenteraad heeft eind december 2019 groen licht gegeven voor het voortzetten van het ondernemersfonds.

Wat is het doel van het Ondernemersfonds?

Alle ondernemers leveren als eigenaar of gebruiker van vastgoed via de OZB-aanslag een bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan het Ondernemersfonds Alblasserdam. Ondernemers in de gemeente kunnen gezamenlijke plannen en taken dankzij geld uit dit fonds betalen. Zij kunnen het geld  bijvoorbeeld besteden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden, duurzaamheid en het bevorderen van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.  Niet alleen bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook niet commerciële organisaties als scholen, zorginstellingen en sportverenigingen. Iedereen doet verplicht mee dus alle deelnemers hebben baat bij het fonds. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen de deelnemers.

Hoe werkt het precies?

De gemeente stort de opbrengst uit de OZB-belasting (€30 per €100.000) direct in het fonds. De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam beheert en verdeelt de opbrengst. Dit gebeurt via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. De deelnemers mogen zelf bepalen hoe het geld wordt besteed. De enige voorwaarden zijn dat dit in georganiseerd verband gebeurt en dat het geld een gezamenlijk en maatschappelijk belang dient. Tot en met september 2020 zijn onder meer de volgende initiatieven met bijdragen vanuit het Ondernemersfonds gerealiseerd:

•    Parkmanagement
•    Cameratoezicht op de bedrijventerreinen
•    Collectieve surveillance / bewaking
•    AED's 
•    Bijdrage in veiligheidsrapport 
•    Beveiligingsborden bedrijventerrein 
•    Beeld Kupfernickel 
•    Bijdrage SFEA (evenementen Alblasserdam)
•    Feestverlichting winkelcentrum
•    Kosten VVE Klein Nieuwland 
•    Baskets, verlichting en vlaggen in winkelcentra
•    Bijdrage in 55+-beurs 
•    Online Bedrijven Register Alblasserdam (online platform met alle Alblasserdamse bedrijven en aanbestedingen kalender)
•    Techniekroute Alblasserdam 
•    Verfraaiing Oost-West Kinderdijk

Meer informatie?

Hoe de verdeling van de gelden precies werkt en hoe u een aanvraag indient, leest u op de website van het Ondernemersfonds Alblasserdam