Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Ook kan de SDD helpen bij een crisissituatie, bijvoorbeeld een dreigende uithuisplaatsing.