Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Bij het meldpunt kunnen huurders, woningzoekenden en anderen (al dan niet anoniem) terecht met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag.

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Ook kan er sprake zijn van discriminatie. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Melding van ongewenst verhuurgedrag doen

Het melden van ongewenst verhuurgedrag kan door te bellen naar 06 - 20 43 20 69. U krijgt dan een medewerker van ContourdeTwern aan de lijn. Of u kunt een e-mail sturen naar alblasserdam@meldpuntwoonadvies.nl

Huurt u een woning van Woonkracht 10? Dan kunt u een melding doen op www.woonkracht10.nl.

Belangrijk bij het melden via e-mail

Meldt u ongewenst verhuurgedrag via alblasserdam@meldpuntwoonadvies.nl? Zorg dan dat u in uw mail de volgende dingen zet:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • De naam van de verhuurder en zijn of haar contactgegevens;
 • Een beschrijving van de klacht;
 • Geef aan of u het probleem heeft besproken met de verhuurder.

Wat doet het meldpunt? 

ContourdeTwern gaat namens de gemeente met uw meldingen aan de slag. Hier onder valt:

 • Noteren van meldingen die huurders doen en deze in kaart brengen;
 • Met de betrokken partijen in gesprek gaan;
 • Ondersteunen en informeren van huurders;
 • In kaart brengen van verhuurders die zich niet aan de gewenste afspraken houden.

Discriminatiemeldpunt RADAR

Voor meldingen van discriminatie op de woningmarkt kunt u, naast bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, ook terecht bij het discriminatiemeldpunt van RADAR. RADAR is de antidiscriminatievoorziening voor Alblasserdam. De klachtbehandelaars van RADAR bieden een luisterend oor en zorgen voor advies en ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Advies over mogelijke vervolgstappen;
 • Aanspreken van eigenaar of verhuurmakelaar;
 • Begeleiding bij (juridische) procedures;
 • Informatie over wetgeving.

Ondersteuning door RADAR is kosteloos. Ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie of alleen een vraag hebt. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Melding van discriminatie doen

Voor het melden van discriminatie gaat u naar www.discriminatie.nl en vul hier meldformulier in.