Verklaring 'Veilig samen-leven in Alblasserdam' (2019)

In Alblasserdam koesteren we artikel 1 van de Grondwet, zoals we alle grondrechten koesteren. Geweld en intimidatie verafschuwen wij. Toch zijn er in Alblasserdam mensen die worden gekwetst, gediscrimineerd en bedreigd.

We weten dat LHBTI-ers: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders en Interseksuelen dit in Alblasserdam meemaken in alle variaties. Van plagen tot doodsbedreigingen en alles wat daar tussen zit. Ook andere Alblasserdammers - individueel of horend bij een groep, geloofs- of levensovertuiging - hebben soortgelijke ervaringen. Wij willen aan de slag om dat aan te pakken en te verminderen. Praktische oplossingen lijken daarin niet afdoende.

Wij nodigen alle Alblasserdammers uit om met elkaar in eigen huis, in eigen kring, kerk of moskee, vereniging en organisatie het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. 

Iedereen wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren aan bewustwording. Wij willen verkennen wat nodig is om waardig te kunnen samenleven. Onze gezamenlijke opgave is om aan een Alblasserdam te werken waarin iedere inwoner zich veilig voelt en in zijn waarde wordt gelaten ongeacht afkomst, herkomst, geloofs- en/of levensovertuiging, ras of geslacht. Wij willen met elkaar op zoek gaan naar een gemeenschappelijke definitie van samen-leven en naar kernwaarden die daar bij horen. Help mee, praat mee! Samen maken we Alblasserdam tot een gemeente waarin samen-leven in vrijheid een gemeenschappelijke betekenis heeft. Voor, door en van alle Alblasserdammers.

Werkgroep voorbereiding LHBTI-beleid / Dialoog Veilig samen-leven in Alblasserdam:
Dorien Zandvliet, wethouder Welzijn
Jaco Brand, raadslid SGP
Wim van Krimpen, raadslid PvdA
Margreet De Deugd Bos, raadslid CDA
Stavros Barzas, raadslid VVD
Jako Sterrenburg, raadslid ChristenUnie
Marko Stout, raadslid D66
Ingrid de Gruijter, raadsgriffier

Wij ontvingen steunbetuigingen van:

  • Jeugdpunt, Corinne Derks
  • Centrum Jeugd en Gezin, Nicole Oomen
  • Hillebrand Beärda
  • Anja Kroeze
  • Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam
  • René Zonnebeld