Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Dyslexiezorg

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Alblasserdam werkt hiervoor met negen andere gemeenten binnen Zuid-Holland Zuid met de Service Organisatie Jeugd (SOJ).

De SOJ heeft samen met de basisscholen een route opgesteld. We gaan ervan uit dat de scholen kwalitatief goed leesonderwijs geven richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands. De scholen werken bovendien volgens de richtlijnen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie; problemen bij lezen en/of spellen.

Kinderen kunnen problemen hebben bij het leren lezen. Een kind kan leeszwak zijn. Het kan ook zijn dat er meer aan de hand is en dat er gedacht wordt aan dyslexie, een leesstoornis. In dat geval stuurt de school het dossier van het kind door naar de zogenoemde poortwachter ernstige, enkelvoudige dyslexie.  De poortwachter kijkt of het kind voldoende kwalitatief leesonderwijs heeft gehad met voldoende ondersteuning en bepaalt of het kind door kan voor onderzoek. In het laatste geval krijgen de ouders een lijst met zorgaanbieders waaruit zij een keuze kunnen maken. Vervolgens zal er onderzoek gedaan worden. Als het kind voldoet aan de criteria zullen er na het onderzoek behandelingen volgen. De gemeente bekostigt deze.