Veelgestelde vragen over vergunningparkeren

Bekijk hier diverse vragen en antwoorden over het vergunningparkeren op een deel van de Molenkade, een deel van de West-Kinderdijk en aansluitend het dorp Kinderdijk.

Wat is vergunningparkeren?

Vergunningparkeren is een vorm van belanghebbendenparkeren. Dit betekent dat we de parkeervakken in de openbare ruimte reserveren voor de bewoners en bedrijven in het betreffende gebied. Op deze manier verdelen we de beschikbare parkeerruimte alleen onder de bewoners en bedrijven uit dat gebied. Hiermee voorkomen we dat iedere willekeurige automobilist hier ook kan parkeren. U mag met uw vergunning parkeren in heel Kinderdijk en West Kinderdijk 117 tot en met 371 en de Molenkade (voor zover er auto's mogen komen).

Hoe vraag ik een parkeervergunning aan? 

Voor het aanvragen van een parkeervergunning vult u het aanvraagformulier op de website van Molenlanden helemaal in. Vervolgens kunt u het formulier inscannen en mailen naar info@molenlanden.nl. Nadat uw gegevens geregistreerd zijn, ontvangt u van de gemeente een parkeervergunning.

Waar parkeer ik met een vergunning? In welke straten geldt het vergunningparkeren? 

Onderstaande straten in Alblasserdam zijn aangewezen als parkeervergunningsgebied. Hier mag u alleen parkeren met een parkeervergunning of een bezoekerskaart: 

 • West Kinderdijk 117 tot en met 371
 • Molenkade (voor zover er auto's mogen komen)

Wanneer heb ik de parkeervergunning nodig?

Van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur. In de periode van 15 maart tot 1 november.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een parkeervergunning? 

 • Als u staat ingeschreven in het bevolkingsregister op een adres in Kinderdijk.
 • Als u eigenaar bent van het voertuig waarvoor u een vergunning vraagt.
 • Als u schriftelijk kunt aantonen dat u gebruiker bent van een lease- of bedrijfsvoertuig.
 • Als er geen eigen parkeergelegenheid bij uw woning is.

Als ik kan parkeren op eigen terrein, krijg ik dan ook een parkeervergunning? 

Ja, dat kan. Wij adviseren u wel dringend gebruik te maken van de eigen parkeerplaats, omdat het aantal parkeerplaatsen op straat in Kinderdijk beperkt is. 

Hebben motoren ook een parkeervergunning nodig?  En zo ja waar leg ik die dan neer zonder dat hij door derden kan worden verwijderd? 

Dit is ook landelijk vaak een uitdaging. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor parkeerkaartjes die een motor op betaald parkeren moet kopen. Het is aan de motorrijder om daar een oplossing voor te bedenken. Vaak zien we in praktijk dat motoren niet op parkeerplaatsen staan.

Zijn er kosten verbonden aan de vergunning?

U hoeft niet te betalen voor de aanvraag en ook niet voor het gebruik van parkeervergunningen en bezoekerskaarten.

Hoeveel vergunningen kan ik krijgen?

Voor elke auto die op uw naam staat, of waarvoor u een lease- of een gebruikersverklaring hebt, kunt u als bewoner een vergunning aanvragen.

Hoe gebruik ik het vergunningskaartje? 

Leg uw vergunning duidelijk zichtbaar achter de voorruit. Dit kan in het plastic hoesje dat u bij de vergunning ontvangt en mag alleen in de auto waarvoor de vergunning is bedoeld. Kopieën van vergunningen zijn niet toegestaan en ongeldig waardoor u bekeurd kunt worden. Ook mag u niets  wijzigen op uw vergunning.

Kan ik gegevens op de vergunning laten veranderen? 

Ja, dat kan Heeft u een ander kenteken? Zijn uw persoonlijke gegevens veranderd? Geef wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan de gemeente Molenlanden. Verander zelf niets aan uw vergunning. Dat maakt de vergunning ongeldig. U voorkomt een bekeuring als u wijzigingen op tijd doorgeeft. 

Kan ik de vergunning opzeggen?

Ja, dat kunt u op elk moment doen. Stuur uw vergunning met vermelding van uw naam en adres naar de gemeente. Let op: de parkeervergunning is een waarde- document. Als u deze opzegt is deze niet meer geldig en verzoeken wij u deze in te leveren.

Is inleveren van de oude vergunning verplicht als ik een nieuwe aanvraag? 

Als de geldigheidsdatum verstreken is, is dat niet verplicht. Als u een nieuwe aanvraagt voor bijvoorbeeld een nieuwe auto, is dat wel verplicht.

Mag ik met mijn vergunning met logo Alblasserdam ook parkeren in Kinderdijk en andersom?

Ja zeker, als u een parkeervergunning heeft voor Alblasserdam kunt u daarmee parkeren in Kinderdijk en omgekeerd.

Hoe werkt het vergunningparkeren in een blauwe zone?

De parkeervergunningen en bezoekerskaarten zijn NIET geldig binnen de werkingstijden van de blauwe zones, zoals die op het onderbord bij de blauwe zones vermeld zijn. U moet dan alsnog een parkeerschijf gebruiken. Buiten de werkingstijden van de blauwe zone is het vrij parkeren.

Kan mijn bezoek ook parkeren? 

Ja, met een bezoekerskaartje kan uw bezoek ook gebruikmaken van vergunningparkeren. U kunt een set bezoekerskaarten aanvragen op bijgaand formulier, of via het aparte bezoekerskaartjesformulier. U vindt dit formulier op de website van de gemeente Molenlanden, www.molenlanden.nl . De bezoekerskaartjes zijn niet bestemd voor bewoners zelf maar alleen voor hun bezoekers.

Voor wie zijn de bezoekerskaartjes? 

 • Voor bezoek van de bewoners in een vergunninghoudersgebied.
 • Aan de Hervormde Gemeente in Kinderdijk worden op aanvraag bezoekerskaarten verleend ten behoeve van het parkeren door hun bezoek tijdens diensten.

Hoeveel bezoekerskaarten kan ik krijgen?

Er zit geen maximum aan het aantal te bestellen bezoekerskaarten. Wij adviseren u tijdig nieuwe te bestellen als de kaarten bijna op zijn. 

Waar en wanneer mag mijn bezoek parkeren?

Op alle parkeerplaatsen in het vergunninggebied Kinderdijk, West Kinderdijk  117 tot en met 371 en de Molenkade (voor zover er auto's mogen komen). Een bezoekerskaart hoeft alleen gebruikt te worden in de tijden dat de vergunningregeling werkt: maandag tot en met zondag van 10.00 uur – 18.00 uur, in de periode van 15 maart tot 1 november.

Hoe gebruik ik een bezoekerskaart?

Vul alle vakjes in met een pen, niet met potlood. Wijzigingen en doorhalingen zijn niet toegestaan; deze maken het gebruik van een bezoekerskaart ongeldig. Vertel uw bezoek de bezoekerskaart altijd duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van hun auto te leggen om een bekeuring te voorkomen.

Ik heb een bedrijf. Kan ik ook een parkeervergunning aanvragen?

Jazeker, als:

 • het bedrijf gevestigd is in Kinderdijk en ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel
 • het bedrijf geen eigen parkeergelegenheid heeft
 • het bedrijf de vergunning zelf gebruikt of voor zijn medewerkers, en dus niet voor bezoekers. 

Ik heb maar een klein bedrijfsparkeerterrein, kan ik dan ook voor werknemers die niet op mijn terrein kunnen parkeren een vergunning aanvragen?

Ja, als u aantoont hoeveel medewerkers in dienst zijn en hoeveel er kunnen parkeren op eigen terrein en hoeveel dus niet, kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Ik kom regelmatig beroepshalve bij inwoners van Kinderdijk. Kom ik in aanmerking voor een parkeervergunning?

Jazeker, u komt hiervoor in aanmerking als u een beroepsmatige hulpverlener bent die aantoonbaar kortdurende professionele zorg verleent op een adres gelegen in een vergunningshouders gebied. We verstaan hieronder een arts, verloskundige of verpleegkundige.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente Molenlanden via info@molenlanden.nl.