Vuurwerkvrije zones

In het dorp zijn er vuurwerkvrije zones. Op Oudejaarsavond mag u op deze plekken geen vuurwerk afsteken. Het gaat om de gebieden rondom verpleeg- en zorginstelling de Alblashof, kinderboerderij De Plantage en manege Beyaert.

Hierbij wordt primair een moreel appel gedaan op ouders/verzorgers en jongeren om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het bevorderen van rust op deze plek waar kwetsbare ouderen gehuisvest zijn. Deze vuurwerkvrije zones zijn van kracht tussen 31 december 2023 18:00 uur en 1 januari 2024 02:00 uur. In en rond de vuurwerkvrije zones zal toezicht en handhaving samen met het jongerenwerk overlastgevers aanspreken en verzoeken vuurwerk elders af te steken. Het afsteken van vuurwerk is buiten de toegestane tijden nergens toegestaan. Van alle inwoners, jong en oud, mag worden verwacht dat men zich daaraan houdt en elkaar op aanspreekt.

Vuurwerkvrije zone omgeving Alblashof en kinderboerderij De Plantage Vuurwerkvrije zone manege Beyaert