Hulpdiensten

Goed voorbereid zijn op incidenten, groot en klein, kan veel leed voorkomen. U heeft daarin zelf ook een verantwoordelijkheid. De gemeente helpt u hier graag bij. Neem daarvoor contact met ons op via veiligheid@alblasserdam.nl.

Direct gevaar

U belt 112 wanneer u denkt dat iemands leven in direct gevaar is en wanneer u denkt dat u getuige bent van een misdrijf.

112NL-app

Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken kunnen sinds 12 januari 2022 via de 112NL-app de meldkamer bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt. De app is in eerste instantie voor deze doelgroepen gemaakt, maar kan door iedereen worden gebruikt om de hulpdiensten in Nederland te bereiken. Download de 112NL app voor iOS of Android.

Veiligheidskaart Alblasserdam

Alle belangrijke telefoonnummers vindt u ook op de Veiligheidskaart Alblasserdam.

Veiligheidskaart Alblasserdam

 

Hulpdiensten

Ambulance

Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid verzorgt alle ambulancehulpverlening en -vervoer in de regio Zuid-Holland Zuid.

Brandweer

Eerst redden, dan blussen is het motto van Brandweer Zuid-Holland-Zuid. Daarnaast geeft de brandweer voorlichting over hoe u brand kunt voorkomen.

Politie

De politie kunt u bij bereiken in een noodsituatie door te bellen met 112. Geen spoed, wel politie? Dan belt u met 0900-8844, ook voor de wijkagenten.

  • openbare orde en veiligheid bewaken
  • criminaliteit voorkomen en bestrijden
  • strafbare feiten opsporen

Voor het dichtstbijzijnde politiebureau kijkt u op bij www.politie.nl.

Handhaving

Naast politie draagt Handhaving bij aan een schoon en veilig Alblasserdam. Onze handhavers (BOA's) kennen Alblasserdam goed, maar zijn niet 24/7 in dienst. 

Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle partijen van groot belang. Niet voor niets is de slogan van VRZHZ; samen voor veiligheid. Lees alles over de taken en verantwoordelijkheden op de website www.zhzveilig.nl.

GHOR

GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Deze organisatie coördineert de geneeskundige hulpverlening waarbij ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, het Rode Kruis en andere organisaties betrokken zijn.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wil dat inwoners wonen en werken in een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. U kunt 24 uur per dag 7 dagen per week melding maken als u last ervaart van geur of geluid van bedrijven via o88 333 555.

Dierenpolitie en dierenambulance

Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 112. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en of de veiligheid van mensen oplevert, belt u direct met 112. Is er een dier in uw omgeving dat wordt verwaarloosd of mishandeld, dan kunt u bellen met 144 voor de dierenpolitie.

Vrijwel overal in het land zijn dierenambulances actief. Al deze dierenambulances zijn bereikbaar onder een algemeen landelijknummer 0900-0245 waarna wordt doorverwezen naar de juiste afdeling.