Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Sporten en bewegen

Sporten is niet alleen een leuke en gezonde hobby. Sport en sportverenigingen zijn ook een bindmiddel in het dorp. Via sport kunnen we veel bereiken.

Sport helpt onze inwoners om gezond te leven en brengt mensen in buurten en wijken bij elkaar. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onderwijs-, sport- en welzijnsorganisaties nog meer met elkaar optrekken.

Dit helpt om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) goed te kunnen uitvoeren. Een overzicht van de sportverenigingen in Alblasserdam vindt u op abc Alblasserdam.nl

Verbindingen leggen

Onder de vlag van het Alblasserdam Beweeg- en Cultuurteam (ABC-team) werken combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De combinatiefunctionarissen helpen bij het leggen van verbindingen, bijvoorbeeld tussen onderwijs en sport of onderwijs en cultuur.

Buurtsportcoaches zorgen ervoor dat alle mensen in een wijk of buurt kunnen sporten of bewegen. Op deze manier willen we mensen in buurten bij elkaar brengen en achterstanden op het gebied van sport en cultuur bij de jeugd terug brengen. Kijk voor meer informatie op abc Alblasserdam.nl

Zelf een idee?

Heeft u een idee voor een activiteit op het gebied van sport of cultuur? Neem dan contact op met adviseur sport en cultuur Michiel van Zanten via telefoonnummer 14078. Samen met u bekijkt hij of de activiteit in Alblasserdam past, welke data geschikt zijn, welke partijen interessant zijn om mee samen te werken en hoe u de activiteit bekend maakt.