Sporten en bewegen

Sporten en bewegen zorgen voor een betere conditie, meer spierkracht, een gezonde levensstijl, een goede nachtrust en minder gezondheidsklachten. Daarnaast kan samen sporten ook erg gezellig zijn. We willen dit dan ook mogelijk maken voor iedereen!

Sport is niet alleen een leuke en gezonde hobby. Sport en sportverenigingen zijn ook een bindmiddel in het dorp. Via sport valt veel te bereiken. Sport helpt onze inwoners om gezond te blijven en brengt mensen in de buurten en wijken bij elkaar. Een overzicht van de sportverenigingen in Alblasserdam vindt u op de website van het Alblasserdam Beweeg- en Cultuurteam (ABC-team).

Samenwerken en verbindingen leggen

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onderwijs-, sport-, zorg- en welzijnsorganisaties nog meer met elkaar optrekken. Met het Lokaal Sportakkoord en het Preventieakkoord werken de verschillende partners samen aan uiteenlopende doelstellingen op het gebied van sport en gezondheid. 

Alblasserdam Beweegt is een goed voorbeeld hoe samenwerking in praktijk vorm krijgt. Het ABC-team, de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) en de eerstelijns zorg verzorgen deze activiteiten. Deze samenwerkingen helpen ons om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) goed te kunnen uitvoeren.

Onder de vlag van het Alblasserdam Beweeg- en Cultuurteam (ABC-team) werken combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De combinatiefunctionarissen helpen bij het leggen van verbindingen, bijvoorbeeld tussen onderwijs en sport of onderwijs en cultuur. Buurtsportcoaches zorgen ervoor dat alle mensen in een wijk of buurt kunnen sporten of bewegen. Op deze manier willen we mensen in buurten bij elkaar brengen en achterstanden op het gebied van sport en cultuur bij de jeugd terug brengen. Kijk voor meer informatie op de website van het ABC-team.

Sportfaciliteiten

Alblasserdam heeft verschillende sportfaciliteiten waar de verenigingen hun sport beoefenen en waar de scholen hun gymlessen kunnen geven. Bekijk een overzicht van alle sportfaciliteiten.

Zelf een idee?

Heeft u een idee voor een activiteit op het gebied van sport of cultuur? Neem dan contact op met de adviseur sport en cultuur via telefoonnummer 14078. Wij bekijken samen met u of de activiteit in Alblasserdam past, welke data geschikt zijn, welke partijen interessant zijn om mee samen te werken en hoe u de activiteit bekend maakt.