Tijdlijn

Hier vindt u een overzicht van besluiten en werkzaamheden over en in het havengebied.

2025

 • Start bouw

2024

 • Bouwvoorbereiding
 • Vaststelling bestemmingsplan
 • Definitieve planpresentatie
 • Planuitwerking
 • Vierde inloopavond 
 • Verwerken van zienswijzen en nota van zienswijzen
 • Sluiting Inspraakperiode: 25 januari

2023

 • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage: 14 december 2023 
 • Ontwikkelaar werkt plannen uit tbv ontwerpbestemmingsplan   
 • Derde inloopavond: 29 augustus 
 • Planuitwerking
 • Diverse onderzoeken

2022

 • Ontwikkelaar werkt plannen verder uit
 • Tweede inlooploopavond: 13 oktober
 • Ontwikkelaar werkt plannen verder uit
 • Eerste inloopavond 5 juli: de ontwikkelaar praat bewoners en ondernemers bij over de plannen met het Zuidelijk Havengebied. Zij kunnen hierop reageren 
 • Ontwikkeling Zuidelijk Havengebied kan worden voortgezet
 • De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het advies van Witteveen+Bos Onderzoek naar  alternatief traject waterkering (géén dijk) wordt onderdeel van opgave waterschap rivierenland (2026 – 2040)
 • Witteveen+Bos levert onderzoek verplaatsing waterkering op
 • Onderzoek mogelijkheden en onmogelijkheden verplaatsen waterkering

2021

 • De gemeenteraad vraagt om onderzoek naar kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden verplaatsen dijktracé Dam - Haven - Cortgene naar Marineweg
 • De gemeenteraad stemt in met het plan op hoofdlijnen voor het Havengebied
 • De raad kiest voor een overstapplek voor automobilisten onder de oprit naar de brug over de Noord
 • Het plan voor de gewenste ontwikkeling van het gebied wordt gemaakt. Belangrijk is dat het plan veel woningen en voldoende parkeerruimte bevat, duurzaam is en aansluit bij de omgeving (Oceanco, bestaande woningen, bedrijven en de jachthaven). Het gebied ligt dicht bij de scheepsbouwindustrie van vroeger en nu en dicht bij het centrum van het dorp. 
 • Een overstapplek voor bezoekers van de molens in Kinderdijk is niet langer onderdeel van het plan. 
 • De Langen & Van den Berg/Stevast (DLVDBS) gaat aan de slag met de uitwerking van het plan.

2020

 • De tijdelijke camperplaats verhuist van het havengebied naar een nieuwe plek aan de Poldersemolenweg.
 • Onderzoekcentrum Drechtsteden vraagt het bewonerspanel van Alblasserdam en enkele ondernemers naar hun mening over en wensen voor het gebied. Hieruit blijkt dat vooral woningen belangrijk zijn. Betaalbare (sociale) woningen voor ouderen en jongeren worden vooral genoemd.             Andere wensen en aandachtspunten zijn: parkeergelegenheid, veiligheid, verkeer en groen. Ook geven mensen aan graag te willen wandelen en ontspannen rond de haven.
 • De gemeenteraad maakt bekend dat er een overeenkomst is gesloten met De Langen & Van den Berg/Stevast (DLVDBS) voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied
 • De aanbesteding wordt uitgeschreven. Hierop reageren vier partijen.

2018 - 2019

 • Opstellen uitgiftestrategie. Hierin staat hoe het gebied op een samenhangende manier ontwikkeld moet worden. Wensen  van omwonenden, ondernemers, de gemeente en andere betrokkenen spelen daarbij een rol. De strategie bevat ook een planning.
 • De gemeenteraad stemt in met het aantrekken van een marktpartij voor de ontwikkeling van het gebied.

2017

 • De gemeenteraad schaart zich achter nieuwe ambities voor het gebied: het havengebied moet een prettige plek zijn om te vertoeven en over te stappen op vervoer naar o.a. Kinderdijk.

2008 - 2016

 • Onderzoek naar uiteenlopende mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied.