Tijdlijn

Hier vindt u een overzicht van besluiten en werkzaamheden over en in het havengebied.

2026

 •   Oplevering

2025

 •   Bouwen

2024 

 •   Bouwvoorbereiding, start bouw

2023

 •   Eind 2023: start bouwrijp maken
 •   Januari: aanvraag wijziging bestemmingsplan

2022

 •    De gemeenteraad beoordeelt het definitief ontwerp
 •    Ontwikkelaar werkt plannen uit naar definitief ontwerp
 •    Derde inloopavond: oktober 
 •    Ontwikkelaar werkt plannen verder uit
 •    Tweede inlooploopavond: september
 •    Ontwikkelaar werkt plannen verder uit
 •    Eerste inloopavond 5 juli: de ontwikkelaar praat bewoners en ondernemers bij over de plannen met het Zuidelijk Havengebied. Zij kunnen hierop reageren.
 •    De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het advies van Witteveen+Bos. Onderzoek naar waterkering wordt onderdeel van opgave waterschap rivierenland. (Start 2026 – 2040). Ontwikkeling Zuidelijk Havengebied kan worden voortgezet.
 •    Adviesbureau Witteveen+Bos levert onderzoek verplaatsing waterkering op 


2021

 •    De gemeenteraad stemt in met het plan op hoofdlijnen voor het Havengebied. De raad kiest voor een overstapplek voor automobilisten onder de oprit naar de brug over de Noord.
 •    Het plan voor de gewenste ontwikkeling van het gebied wordt gemaakt. Belangrijk is dat het plan veel woningen en voldoende parkeerruimte bevat, duurzaam is en aansluit bij de omgeving (Oceanco, bestaande woningen, bedrijven en de jachthaven). Het gebied ligt dicht bij scheepsbouwindustrie van vroeger en nu en dicht bij het centrum van het dorp. Een overstapplek voor bezoekers van de molens in Kinderdijk is niet langer onderdeel van het plan. Ontwikkelaar De Langen & Van den Berg/Stevast (DLVDBS) gaat aan de slag met de uitwerking van het plan. De gemeente beoordeelt of het plan aan de voorwaarden voldoet.

2020

 •  De tijdelijke camperplaats verhuist van het havengebied naar een nieuwe plek aan de Poldersemolenweg.
 •  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden vraagt het bewonerspanel van Alblasserdam en enkele ondernemers naar hun mening over en wensen voor het gebied. Hieruit blijkt dat woningen belangrijk zijn. Betaalbare (sociale) woningen voor ouderen en jongeren worden vooral genoemd. Andere wensen en aandachtspunten zijn: parkeergelegenheid, veiligheid, verkeer en groen. Ook geven mensen aan graag te willen wandelen en ontspannen rond de haven.
 •   De gemeenteraad maakt bekend dat er een overeenkomst is gesloten met De Langen & Van den Berg/Stevast (DLVDBS) voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied
 •   De aanbesteding wordt uitgeschreven. Hierop reageren vier partijen.

2018 - 2019

 • Opstellen uitgiftestrategie. Hierin staat hoe het gebied op een samenhangende manier ontwikkeld moet worden. Wensen  van omwonenden, ondernemers, de gemeente en andere betrokkenen spelen daarbij een rol. De strategie bevat ook een planning.
 •  De gemeenteraad stemt in met het aantrekken van een marktpartij voor de ontwikkeling van het gebied.

2017

 •  De gemeenteraad schaart zich achter nieuwe ambities voor het gebied: het havengebied moet een prettige plek zijn om te vertoeven en over te stappen op vervoer naar o.a. Kinderdijk.

2010 - 2016

 •  Onderzoek naar uiteenlopende mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied.