Ambitie op hoofdlijnen

De ontwikkelingen in het havengebied moeten recht doen aan het dorpse karakter van Alblasserdam waarbij behoud van de eigen identiteit voorop staat.

Dat betekent een gezelliger en levendiger centrum zonder dat de zondagsrust in de knel komt. Verder spelen maat en schaal van de opzet en de architectuur van de locatie en de hoeveelheid bezoekers een rol.

Transferium voor Werelderfgoed Kinderdijk

Onderdeel van de ontwikkelingen is een volledig functionerend transferium voor de autobezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en de Alblasserwaard met een programma en een ruimtelijke opzet die past bij de Alblasserdamse cultuur: Dorps, trots op het erfgoed en maritiem getint.

De nieuwe ambitie is nadrukkelijk geen plan maar een denkrichting voor de toekomst van het gebied. Nu ;de gemeenteraad de ambitie heeft vastgesteld is de volgende stap om samen met alle betrokkenen waaronder inwoners en ondernemers concrete plannen voor de korte en langere termijn te maken en uit te voeren.

Wat gaan inwoners en ondernemers hier van merken?

Werken vanuit het DNA van het dorp betekent maatschappelijk rendement voor inwoners en voor de lokale ondernemers. Het dorp krijgt haar haven weer terug, het centrum wint aan identiteit en gezelligheid en de uitgaven in het centrum nemen toe. Met deze zaken maakt Alblasserdam een stap in de verduurzaming als aantrekkelijke woonplaats voor de toekomst.

Het havengebied wordt bovenal een gezellige plek voor Alblasserdammers, die al eerder hebben aangegeven meer levendigheid in het centrum te wensen. Ook op deze plek moet die levendigheid merkbaar worden: met voldoende mensen op de kade, ruimte voor passantenplekken in de haven en afwisselend programma van horeca en winkels in een wellicht maritieme sfeer.

Ook de doorloop naar het Raadhuisplein en de Dam wordt moeiteloos genomen doordat de ontwerpen van het plein en de kade op elkaar aangesloten worden. Voor bewoners van het Zuiderstek wordt het centrum ook makkelijker bereikbaar door de aanleg van een brug over de haven ter hoogte van Landvast.

De nadere uitwerking van de ambitie in concrete plannen wordt fasegewijs opgepakt. Ook dit gebeurt weer in samenspraak en samenwerking met inwoners en ondernemers en op basis van 'no regret' wat zoveel betekent als: de ontwikkelingen voor de korte termijn (de komende 3 jaar) mogen die van de langere termijn (10 - 15 jaar) niet in de weg staan.

0

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn om met ons over deze locatie te praten, kunt u zich melden bij de projectleider. Heeft u als lokale ondernemer interesse in deze locatie? Neemt u dan contact op met de bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente Alblasserdam op 14078.