Mogelijk later besluit over aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belasting

Heeft u kwijtschelding aangevraagd bij SVHW? Het besluit hierop kan langer duren.

Door verhoging van de huurtoeslag (bedoeld als koopkrachtmaatregel) komen sommige burgers dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat die inwoners de rekening voor de lokale belastingen zou moeten betalen. Het Rijk zoekt naar een oplossing om dit te voorkomen. Eind juni 2024 hoopt het Rijk hier duidelijkheid over te geven.  

Wat betekent dit voor uw vraag om kwijtschelding? 

SVHW moet wachten op de oplossing vanuit het Rijk. De kwijtscheldingsverzoeken waarbij de betalingscapaciteit moet worden berekend, kan SVHW daarom nog niet behandelen. De afhandeling van uw kwijtscheldingsverzoek kan daarom wat langer duren.

Meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen