Nieuwe betaling energietoeslag voor Alblasserdammers met laag inkomen

Alblasserdammers met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor een energietoeslag. Dat heeft de gemeenteraad van Alblasserdam deze week besloten. De energietoeslag is geld van het Rijk om mensen met een laag inkomen te helpen de energierekening te betalen.

Alblasserdammers met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum krijgen 965 euro. Dit komt bovenop de 300 euro die in april 2023 is uitgekeerd. Inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130% van het sociaal minimum krijgen 645 euro.

Sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van de leeftijd en leefsituatie. De exacte bedragen staan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Grotere groep inwoners helpen

In oktober 2023 heeft de Rijksoverheid het budget energietoeslag 2023 voor gemeenten definitief vastgesteld. Gemeenten bepalen zelf wie in aanmerking komen en welk bedrag zij krijgen. Wethouder Margreet de Deugd: “De gemeente vindt het belangrijk om een grotere groep mensen tegemoet te komen in de energiekosten. Daarom hebben we ervoor gekozen om ook een toeslag te geven aan de inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130 procent van het sociaal minimum. Het inkomen van deze mensen is meestal nét te hoog om extra geld vanuit minimaregelingen te krijgen, terwijl ze wel beperkt geld te besteden hebben.”

Automatische uitbetaling of zelf aanvragen

De Sociale Dienst maakt rond 8 december de toeslag over aan inwoners die bij de dienst bekend zijn en aan de voorwaarden voldoen. Alle inwoners die het geld automatisch ontvangen, krijgen hierover een brief van de Sociale Dienst. Andere inwoners die denken recht te hebben op de energietoeslag kunnen deze vanaf 11 december aanvragen op www.socialedienstdrechtsteden.nl/energietoeslag. Op deze website staat alle informatie op een rijtje. De klantenservice is bereikbaar via 078 770 8910. 

Hulp bij geldzaken

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Dan kunt u terecht bij Het Brughuis. Het Brughuis is er ook als u geldzorgen heeft of het lastig vindt om met geld om te gaan. Zo is er bijvoorbeeld hulp bij thuisadministratie, hulp bij het betalen van rekeningen en hulp bij schulden. Het Brughuis is gevestigd in de oude bibliotheek aan de Ieplaan 2. Bellen kan ook: 078 - 202 11 11. De hulp is gratis. Bekijk meer informatie over hulp bij geldzaken. De Sociale Dienst biedt hulp bij schulden.