Projectplan Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”

Het projectplan Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank” is dinsdag 16 mei besproken met het gemeentebestuur. De omwonenden zijn per digitale nieuwsbrief geïnformeerd en ontvangen nog een brief. Ook worden zij gevraagd om voorafgaand aan de bouw deel te nemen in een adviesgroep.

In het projectplan staan alle belangrijke randvoorwaarden omschreven, zoals de aanleiding en het doel van het project, de opdracht aan de projectgroep en de bijbehorende financiële kaders. Door dit document kan de projectgroep nu echt van start.

Nauw contact met de omwonenden

Op maandag 21 augustus is de planning om de vergunningsaanvraag in te dienen. De verwachting is dat de bouw van de woningen in januari 2024 van start zal gaan. Als de woningen er staan, dan wordt er een beheercommissie opgericht waar een afvaardiging van de omwonenden in mag deelnemen. De gemeente vindt het belangrijk dat er in de fase voorafgaand aan de bouw ook nauw contact is met de omwonenden. Het streven is om iedere twee weken een overlegmoment te hebben tussen de projectgroep en een afvaardiging van de omwonenden in een “Bewoners Advies Groep”. De omwonenden in deze adviesgroep geven adviezen mee aan de projectgroep.

De notulen van dit overleg worden gepubliceerd op de website. De bijna 300 omwonenden krijgen persoonlijk een brief met de vraag of zij willen deelnemen. Een gedeelte van hen heeft zich aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. In de week van 12 juni wordt een aftrap georganiseerd, waarbij de aanwezige groep omwonenden kiest wie hun vertegenwoordiging mag zijn. 

Gemeente bedankt omwonenden voor hun betrokkenheid

De bewoners van de Ferdinand Bolstraat, de Paulus Potterstraat, Pieter de Hoochplaats, Tooropstraat en de Willem Marisstraat worden uitgenodigd voor de Bewoners Advies Groep. “De gemeente heeft een opgave in de opvang van spoedzoekers, jongeren en statushouders en ook de plicht om een fijne woonomgeving voor iedereen te behouden en te realiseren. De betrokkenheid van de omwonenden en de uitingen van de groep locatie flexwonen Alblasserdam verlopen met wederzijds respect”, zegt wethouder Margreet de Deugd.

Het plan van aanpak is te vinden op de projectpagina Flexwoningen Alblasserdam 'De Loopplank'.