Denk mee over laadpalen

Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Daarom breiden we het aantal oplaad-plekken uit. Wilt u meedenken waar deze nieuwe laadpalen moeten komen? Reageer dan vóór 25 juni 2023.

Participatie

Op het participatieplatform kunnen inwoners de concept-plankaart bekijken. Hierop staan de door ons voorgestelde locaties. Deze zijn zo gekozen dat ze goed verspreid zijn over het hele dorp. Ook hebben we naar een aantal technische aspecten gekeken. Er moet bijvoorbeeld een elektriciteitskabel liggen en er mag geen boom naast staan. Op de website kunnen inwoners reageren op de voorgestelde plekken. Ook kunnen ze een alternatief voorstellen.

Plankaart bekijken en reageren

Vervolg

Nadat de reactietermijn is verstreken, verzamelen we alle suggesties van inwoners. Op basis daarvan maken we de plankaart definitief. We streven ernaar dat deze in september wordt vastgesteld door het gemeentebestuur. Dat betekent overigens nog niet dat alle laadpalen direct daarna gerealiseerd worden. We verwachten dat dat geleidelijk gaat. Voor de aangewezen plekken dient een laadpalen-exploitant eerst een aanvraag in. Daarop neemt de gemeente een verkeersbesluit. Hiertegen is bezwaar mogelijk. Als die procedure helemaal is afgerond, mag de exploitant de paal gaan plaatsen. 

Duurzame mobiliteit

"Elektrisch rijden is een hele mooie stap op weg naar duurzame mobiliteit," vertelt de verantwoordelijke wethouder Marten Japenga. "Net als vaker met het openbaar vervoer reizen of gebruik maken van de fiets of benenwagen." Het college van burgemeester en wethouders wil duurzaam reizen zoveel mogelijk stimuleren. "Deze auto's rijden op elektriciteit en dat is goed voor het klimaat. En we verminderen zo de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Zo werken we samen toe naar een fit en groen dorp in de polder."

Meer informatie over openbare laadpunten