Te hoge rekening voor de gemeentelijke belastingen

Woningeigenaren in Alblasserdam hebben dit jaar een te hoge rekening voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvangen. SVHW zorgt voor een automatische teruggave van het teveel betaalde bedrag. De gemeente stuurt een persoonlijke brief met excuses en uitleg over de oplossing.

Wethouder Ramon Pardo zegt namens het college van burgemeester en wethouders: "Helaas hebben wij door een menselijke fout een te hoog tarief berekend voor de OZB. Wij zijn ons bewust dat dit erg vervelend is, zeker nu de alledaagse kosten al veel zijn gestegen. Ook weten wij dat er mensen in ons dorp zijn met geldzorgen. Voor hen is dit nog vervelender. Dat is ook de reden dat we zo snel als mogelijk een brief bezorgen bij alle woningeigenaren in Alblasserdam. We wijzen hen gelijk de weg naar een overzicht van voorzieningen in ons dorp die kunnen helpen bij geldzorgen. Natuurlijk kijken we ook hoe we zo’n fout in de toekomst kunnen voorkomen."

Automatische teruggave 

De gemeente Alblasserdam heeft met Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) een oplossing gevonden. Binnenkort ontvangen alle woningeigenaren automatisch een vermindering op hun aanslag OZB 2023. Inwoners hoeven zelf niets te doen. Wel vraagt de gemeente de huidige aanslag wel te betalen om aanmaningen en mogelijke extra kosten te voorkomen.

Let op bij het maken van bezwaar WOZ

De hoogte van de gemeentelijke belastingen (OZB) is gekoppeld aan de WOZ-waarde van een woning. Tegen de OZB kunnen inwoners geen bezwaar maken; tegen de WOZ-waarde wel. In de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) staat hoe gemeenten en organisaties als SVHW de WOZ-waarde van onroerende zaken moeten bepalen. SVHW adviseert om niet via commerciële bureaus maar zelf rechtstreeks bij SVHW bezwaar te maken. Dit kan eenvoudig, kosteloos en snel via www.svhw.nl/woz-waarde

Hulp nodig?

Alle woningeigenaren ontvangen op vrijdag 17 maart een persoonlijke brief, waarin de situatie uitgelegd wordt. Ook attendeert de gemeente de woningeigenaren op de voorzieningen in het dorp:    

  • (Geld)zorgen: inwoners kunnen met al hun zorgvragen, waaronder ook geldzorgen, terecht in het Brughuis in de Oude Bibliotheek aan de Ieplaan 2 in Alblasserdam. Daar denken professionele hulpverleners vrijblijvend mee en bieden hulp. 
  • Op www.alblasserdam.nl/hulpbijgeldzaken staat een actueel overzicht van alle hulp die de gemeente en haar partners aanbieden bij geldzaken. Binnenkort ontvangen alle inwoners bij het huis-aan-huisblad een informatiekaart met deze voorzieningen.    
  • Voor hulp bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde staan de gastvrouw en de medewerkers van de bibliotheek in de Rederij klaar om te helpen. De inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn kunnen altijd terecht op het gemeentehuis voor hulp.