VNG-congres 2023 in Groningen

Op dinsdag 12 juni en woensdag 13 juni was het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ruim 3.000 lokale bestuurders (burgemeesters en wethouders) kwamen in Groningen bijeen. Het Alblasserdamse college was ook aanwezig.

Zelfbewust in samenwerking

Ieder jaar is er de avond voor het congres een bijeenkomst met buffet georganiseerd door één gemeente, dit jaar door Hendrik-Ido-Ambacht. Hieronder vallen de Drechtsteden, maar ook de gemeenten Molenlanden, Hoeksche Waard en Gorinchem. Wethouder Ramon Pardo vertelt: “De meeste regionale bestuurders ken je wel uit het netwerk, maar je ziet elkaar vooral bij vergaderingen. De gesprekken gaan dan over het dossier. Het is goed om elkaar soms in een meer ontspannen sfeer te zien. Je kunt elkaar dan ook op persoonlijk vlak beter leren kennen en echt van gedachten wisselen. Dat is ook belangrijk voor goede samenwerking.”

Blik op de toekomst

Het congres werd geopend door Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag. Hij presenteerde het toekomstplan dat is uitgewerkt door Denktank Nederland 2040. Dit plan is geschreven in opdracht van de VNG om gemeenten te helpen voorbereiden op toekomstige vragen. In het plan staan de uitdagingen waar Nederland voor staat en wordt richting gegeven. De VNG vertegenwoordigt alle gemeenten in de onderhandelingen met het rijk.

Een onderwerp waar ook tijdens het congres veel aandacht voor was, is ‘het financiële gat van 2026’. Voor de komende jaren heeft het rijk extra geld toegezegd aan gemeenten. Dit geldt tot 2026. Wethouder Ramon Pardo: ‘Voor de periode hierna is nog veel onduidelijk. Dat heeft gevolgen voor alle gemeenten. Ook in Alblasserdam zien we dit in onze perspectiefnota terug.’ De VNG is hierover in gesprek met het rijk. ‘Als gemeenten staan we samen sterker in het gesprek met het rijk. Daarom is samenwerking in de regio én landelijk waardevol. De VNG speelt hierin een belangrijke rol.’

In de middag waren er ruim vijftig sessies over verschillende onderwerpen, zoals financiën, duurzaamheid, huisvesting en opvang vluchtelingen. Deelnemers konden zich aanmelden voor een onderwerp dat past bij het eigen takenpakket. De middagsessie bood extra kennis. Ook konden bestuurders van verschillende gemeentes over dezelfde onderwerpen met elkaar in gesprek.

Werken aan samenwerken

Voor het college van Alblasserdam was het congres ook een mooi moment om aan de eigen samenwerking te werken. Wethouder Ramon Pardo legt uit: ‘Natuurlijk draait het congres in de eerste plaats om de samenwerking tussen gemeenten. Toch is het voor ons als college ook goed om elkaar soms in een andere omgeving te zien. We vertrokken daarom al een dag eerder naar Groningen. Daar hadden we ons wekelijkse B&W-overleg en behandelden we actuele onderwerpen. Doordat je ergens anders bent en er meer tijd is, ontstaan er andere gesprekken. Dat is voor de samenwerking als team waardevol.’