Groene Long en gemeente werken samen aan de biodiversiteit

Stichting de Groene Long Alblasserdam heeft de rapportage 'Biodiversiteit in Alblasserdam' aangeboden aan wethouder Marten Japenga. In dit rapport staan een aantal suggesties om de biodiversiteit in het dorp te verbeteren. Het gemeentebestuur is blij met deze handreiking.

Groene Long overhandigt rapport over biodiversiteit aan wethouderBelangrijk

"Biodiversiteit, vergroenen en klimaatadaptatie vinden we heel belangrijk," vertelt wethouder Japenga van duurzaamheid. "Dit soort grote onderwerpen kunnen we als gemeente niet alleen oplossen. Daarom ben ik blij met dit initiatief van de Groene Long. Samen komen we verder."

Het rapport bevat veel foto's en relatief weinig tekst. Er worden vooral praktische tips gegeven om de biodiversiteit in het dorp te verbeteren. "Soms is er met kleine aanpassingen al veel winst te behalen," vertellen de bestuursleden Nel de Vries en Dick de Groot. "Bijvoorbeeld door andere planten neer te zetten, het groen op een andere manier te beheren of door een andere inrichting."  

Vervolg

Wethouder Japenga wil de suggesties van de Groene Long serieus bekijken. "Het liefst zou ik alles aanpakken, maar dat kan niet in één keer." Hij legt uit: "We moeten ook zaken slim combineren en realistisch plannen." Wel gaat hij in het voorjaar met de vertegenwoordigers van de Groene Long een ronde door het dorp maken. Dan kijken ze samen welke voorstellen gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Want dat we in actie moeten komen is duidelijk. Japenga: "De afname van de biodiversiteit is een wereldwijd probleem. Dat kan Alblasserdam niet alleen oplossen. Maar we kunnen wel de leefomstandigheden voor plant en dier binnen onze gemeentegrenzen verbeteren."

De Groene Long