Overlast melden

Overlast is altijd vervelend! Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

Het is wel belangrijk dat u overlast meldt bij de juiste dienst. Op deze pagina leest u waar u uw melding kunt doen. 

Reparaties of verzoeken in de openbare ruimte

Openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen kan en mag komen. Het is een ruimte waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht. U denkt bij overlast in de openbare ruimte bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom. Reparaties of verzoeken in de openbare ruimte meldt u via meldpunt openbare ruimte.

Overlast door particulieren

Bij overlast van particulieren, bijvoorbeeld uw buren, neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Overlast door houtstook

Heeft u last door de rook of de geur van houtstook? Uw buren weten vaak niet dat ze overlast veroorzaken dus ga met hen in gesprek. Komt u er niet uit? Probeer buurtbemiddeling of meld de overlast bij de Omgevingsdienst.

Overlast van een bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of vermoedt u vervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: start de online overlastcheck.

U krijgt via de check direct meer informatie over uw soort overlast en situatie. U kunt ook gelijk een melding doen als u denkt dat de regels worden overtreden. Binnen twee werkdagen neemt een inspecteur contact op om het verder te bespreken. De Omgevingsdienst kan onderzoek doen op locatie en gaat in gesprek met het bedrijf. Zijn er inderdaad regels overtreden? Dan verplicht de Omgevingsdienst het bedrijf maatregelen te nemen.

Heeft u op dit moment veel overlast? Of is het een spoed situatie? Bel dan de Omgevingsdienst via 0888 333 555. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij (levens)gevaarlijke situaties belt u altijd 112. Heeft u overlast van een bedrijf dat bouwt of sloopt? Of denkt u dat een bedrijf werkt zonder de bouwvergunning of niet volgens het bestemmingsplan? Kies dan voor het formulier voor bouw of sloop.

Overlast van bouw of sloop

Heeft u overlast door bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld door geluid, rook, stof of trillingen? Denkt u dat het verbouwen of slopen gebeurt zonder vergunning of in strijd met het bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: start de online bouw- en sloopcheck. U krijgt via de check direct meer informatie over uw soort overlast en situatie. Zo leest u meer over wat wel en niet mag. U kunt ook gelijk een melding doen, als u denkt de regels worden overtreden.

Binnen twee werkdagen neemt een inspecteur contact op om het verder te bespreken. De Omgevingsdienst kan onderzoek doen op locatie en gaat in gesprek met de mogelijke overtreder. Zijn er regels overtreden? Dan verplicht de Omgevingsdienst het bedrijf of de inwoner om maatregelen te nemen. Bij (levens)gevaarlijke situaties belt u altijd 112.

Verontreiniging van zwemwater

Verontreiniging van het zwemwater in het Lammetjeswiel meldt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland via 0800 9036 of zwemwater@odmh.nl. Op zwemwater.nl kunt u de meetgegevens van de Omgevingsdienst Midden-Holland raadplegen. Meer informatie staat op www.odmh.nl/thema/zwemwater

Melden van verontreiniging van het oppervlaktewater

Verontreiniging van oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344 64 90 90. Verontreiniging van een rivier meldt u bij Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800-8002. Wanneer u niet weet bij wie u terecht moet voor het melden van verontreiniging van oppervlaktewater, dan helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. U neemt dan contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0888-333 555.