Aangifte of melding van discriminatie

Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

Wie slachtoffer of getuige is van discriminatie in de gemeente Alblasserdam, kan een klacht indienen bij RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in de regio.

Wordt u gediscrimineerd op uw werk, op school of op straat? Of bent u getuige geweest van een dergelijk voorval? Bij RADAR krijgt u advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap. Bent u er niet zeker van of uw probleem met discriminatie te maken heeft, dan kan RADAR daar in een gesprek met u achter komen.

Contact met RADAR

Op de website van RADAR vindt u de contactgegevens van deze organisatie.