Rioolonderhoud

Riolering zorgt voor inzameling en transport van afvalwater en voor goede afwatering van de wijken en buurten.

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool en het deel van de huisaansluiting dat in openbare grond ligt. De woningbezitters zijn verantwoordelijk voor het deel van de huisaansluiting dat op eigen terrein ligt. Op deze pagina leest u meer over het onderhoud van het riool.

Hoofdriool en rioolaansluiting

Een rioolaansluiting (ook wel bekend als huisaansluiting) is de buis tussen het waterafvoersysteem in uw woning of pand en het gemeentelijk rioolstelsel (hoofdriool). Bij woningen met een tuin ligt de rioolaansluiting deels op eigen terrein en deels in de openbare ruimte. Bij woningen zonder tuin ligt de rioolaansluiting helemaal in de openbare ruimte. Toch hoort de aansluiting bij uw woning of pand. De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool en het deel van de huisaansluiting dat in openbare grond ligt. De woningbezitters zijn verantwoordelijk voor het deel van de huisaansluiting dat op eigen terrein ligt.

Verstoppingen

Iedere woning of pand is met een rioolaansluiting aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. U bent als huiseigenaar verantwoordelijk voor de rioolaansluiting op uw eigen terrein. Is het riool verstopt? Hieronder leest u stap voor stap wat u moet doen.

  • Zoek het ontstoppingsstuk op. Op deze plek kunt u in de rioolaansluiting kijken. Het ontstoppingsstuk zit vaak bij de erfgrens van uw tuin en het trottoir. U kunt het ontstoppingsstuk zelf opzoeken of u kunt een loodgieter/aannemer inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening. Wanneer u of de loodgieter/aannemer het ontstoppingsstuk niet kunt vinden kunt u de gemeente inschakelen. Medewerkers van de afdeling Buitenruimte kunnen het ontstoppingsstuk opzoeken. U betaalt hiervoor een vergoeding. Ook moet u zelf aanwezig zijn. De gemeente ontstopt geen rioolaansluiting op eigen terrein.
  • Constateer bij het ontstoppingsstuk welk deel van de leiding vol of leeg is.
  • Is het gedeelte van de leiding, inclusief ontstoppingsstuk, tot aan het hoofdriool leeg dan zit de verstopping in de rioolaansluiting van uw eigen terrein of in/onder uw woning. U verhelpt het probleem zelf of u vraagt een loodgieter/aannemer. De kosten zijn voor uw rekening.
  • Is het gedeelte van de leiding vanaf het ontstoppingsstuk tot aan de woning of pand vol? Dan zit de verstopping in de rioolaansluiting die in de openbare ruimte ligt. U verhelpt dit niet zelf, maar schakelt de gemeente in via telefoonnummer 14 078 of via het Meldpunt. De gemeente onderzoekt de oorzaak van de verstopping. Blijkt dat de verstopping door verkeerd gebruik is veroorzaakt, dan zijn de kosten voor het ontstoppen voor u. Blijkt dat de verstopping niet komt door verkeerd gebruik maar door bijvoorbeeld boomwortels, dan zijn de kosten voor de gemeente.

Klachten

Klachten over stank, verzakking van de weg door rioollekkage en rioolverstoppingen meldt u via het meldpunt of via telefoonnummer 14078.

Onderhoud rioolaansluiting

U bent als eigenaar van de woning of pand verantwoordelijk voor het onderhoud van het deel van de huisaansluiting dat op eigen terrein ligt. De gemeente is verantwoordelijk voor het deel van de huisaansluiting dat in openbare grond ligt en voor het hoofdriool.

Rioolaansluiting veranderen of nieuw aanleggen

Als u uw rioolaansluiting op eigen terrein bijvoorbeeld wilt verleggen of ophogen, heeft u geen toestemming nodig. Als u aan uw rioolaansluiting in de openbare ruimte wilt werken, dan heeft u voor het graven in de openbare ruimte toestemming van de gemeente nodig. De gemeente doet de werkzaamheden op uw kosten.

Doe uw rioolwijzigingsverzoek met onderstaande knop. Graag ontvangen wij bij uw verzoek een tekening met de voorgestelde wijzigingen.

Rioolwijzigingsverzoek