Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Als u in de openbare grond een kabel of een leiding wilt leggen heeft u toestemming nodig.

Toestemming vragen

U vraagt digitaal toestemming aan de gemeente. Hiervoor maakt u gebruik van het systeem MOOR. U gaat hiervoor naar Moorwerkt.nl. Bij uw aanvraag moet u een goede en duidelijke situatietekening met correcte legenda uploaden.

Afhankelijk van het type kabel of leiding en de eigenaar ervan kan de gemeente:

  • ontheffing geven aan art. 2.1.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
  • vergunning verlenen voor de werkzaamheden;
  • instemmen onder verwijzing van de telecommunicatieverordening of;
  • toestemming geven onder vernoeming van de reeds verleende concessieovereenkomsten.

De gemeente stelt in de vergunning of het instemmingsbesluit de voorwaarden op voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Kosten

Wat de kosten zijn, leest u in de legesverordening.

Besluit

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht over het besluit op uw aanvraag.

Wetgeving

Voor het aanleggen van kabels en leidingen in de openbare grond geldt:

Welke kabels en leidingen liggen al in de grond?

Wilt u weten welke kabels en leidingen al in de grond liggen? Dan kunt u hiervoor een KLIC-melding doen via het Kadaster