Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Hondenbelasting

Als u een hond heeft, betaalt u in Alblasserdam verplicht hondenbelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft:

 • 1 hond € 85,20
 • 2 honden € 170,40
 • 3 honden € 255,60
 • 4 honden € 340,80
 • 5 honden € 426,-
 • een geregistreerde kennel € 426,-

SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

Aanmelden of afmelden van de hond(en)

Op de website van SVHW meldt u via het digitale Belastingloket uw hond aan- of af. U mag dit ook schriftelijk doen.
Op de website van SVHW downloadt en print u het formulier. Het ingevulde formulier stuurt u naar:
SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal.

U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via het gratis telefoonnummer 0800 020 08 73 tussen 8.30 uur tot 17.00 uur.

Belastingplicht

Als u uw hond heeft aangeschaft, geldt de belastingplicht vanaf de maand daarna. Als u in Alblasserdam komt wonen, geldt de belastingplicht vanaf de maand na uw verhuizing. De plicht eindigt na de maand:

 • waarin uw hond overlijdt
 • u uw hond aan een ander geeft of verkoopt
 • uw hond meeverhuist naar een andere gemeente

Over de eerste 2 maanden dat pups bij hun moeder blijven, betaalt u geen hondenbelasting.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat ook de hondenbelasting vermeld. U krijgt een aparte aanslag hondenbelasting als u:

 • al een aanslag gemeentelijke belastingen heeft gekregen en u heeft later uw hond gekregen of
 • later met uw hond naar Alblasserdam bent verhuisd.

Het volledige bedrag van de aanslag(en) moet u binnen 3 maanden betaald hebben. U mag het bedrag in termijnen betalen, verdeeld tot de laatste vervaldatum betalen. De vervaldatum vindt u op het aanslagbiljet. Als u in termijnen betaalt, vermeld dan telkens het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet staat.

Betaalt u niet op tijd?
Dan ontvangt u een aanmaning. Hiervoor betaalt u kosten. Als u kiest voor automatische incasso, schrijft SVHW het bedrag af van.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op de website van SVHW.

Vrijstelling hondenbelasting

Vrijgesteld voor de hondenbelasting zijn:

 • blindengeleidehond
 • hulphond / gehandicaptenhond
 • honden in een hondenasiel (bedoeld voor verkoop)
 • pups die 2 maanden bij hun moeder blijven
Heeft u vragen?

Voor meer informatie kijkt u op de website van de SVHW of stelt u uw vraag via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.