Hondenbelasting

Als u een hond heeft, betaalt u in Alblasserdam verplicht hondenbelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft:

 • 1 hond € 85,20
 • 2 honden € 170,40
 • 3 honden € 255,60
 • 4 honden € 340,80
 • 5 honden € 426,-
 • een geregistreerde kennel € 426,-

SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) voert de heffing van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Alblasserdam uit.

Per post of aan de balie afmelden

Op de website van SVHW meldt u via het digitale Belastingloket uw hond aan- of af. U mag dit ook schriftelijk doen.
Op de website van SVHW downloadt en print u het formulier. Het ingevulde formulier stuurt u naar:
SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal.

U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via het gratis telefoonnummer 0800 020 08 73 tussen 8.30 uur tot 17.00 uur.

Belastingplicht

Als u uw hond heeft aangeschaft, geldt de belastingplicht vanaf de maand daarna. Als u in Alblasserdam komt wonen, geldt de belastingplicht vanaf de maand na uw verhuizing. De plicht eindigt na de maand:

 • waarin uw hond overlijdt
 • u uw hond aan een ander geeft of verkoopt
 • uw hond meeverhuist naar een andere gemeente

Over de eerste 2 maanden dat pups bij hun moeder blijven, betaalt u geen hondenbelasting.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat ook de hondenbelasting vermeld. U krijgt een aparte aanslag hondenbelasting als u:

 • al een aanslag gemeentelijke belastingen heeft gekregen en u heeft later uw hond gekregen of
 • later met uw hond naar Alblasserdam bent verhuisd.

Het volledige bedrag van de aanslag(en) moet u binnen 3 maanden betaald hebben. U mag het bedrag in termijnen betalen, verdeeld tot de laatste vervaldatum betalen. De vervaldatum vindt u op het aanslagbiljet. Als u in termijnen betaalt, vermeld dan telkens het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet staat.

Betaalt u niet op tijd?
Dan ontvangt u een aanmaning. Hiervoor betaalt u kosten. Als u kiest voor automatische incasso, schrijft SVHW het bedrag af van.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op de website van SVHW.

Vrijstelling hondenbelasting

Vrijgesteld voor de hondenbelasting zijn:

 • blindengeleidehond
 • hulphond / gehandicaptenhond
 • honden in een hondenasiel (bedoeld voor verkoop)
 • pups die 2 maanden bij hun moeder blijven
Heeft u vragen?

Voor meer informatie kijkt u op de website van de SVHW of stelt u uw vraag via het webformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.